Διακηρύξεις|

Ο Δήμος Θέρμης είναι ένας από τους εταίρους και επικεφαλής σχετικά με την υλοποίηση υπηρεσιών στο πλαίσιο του προγράμματος, «Ανοικτά πρωτόκολλα και εργαλεία για την εκπαίδευση και την κατάρτιση των εθελοντικών οργανώσεων στον τομέα της πολιτικής προστασίας έναντι φυσικών καταστροφών (δασικών πυρκαγιών) στην Ελλάδα και Βουλγαρία» (Open protocols and tools for the education and training of voluntary organizations in the field of Civil Protection, against natural disasters (forest fires) in Greece and Bulgaria.

Στο πλαίσιο της επίτευξης γενικότερου στόχου του ανωτέρω προγράμματος είναι και η Προμήθεια εξοπλισμού μονάδας εκπαίδευσης των εθελοντικών ομάδων πολιτικής προστασίας του Δήμου Θέρμης.

Με την συνημμένη πρόσκληση καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν προσφορά για το Πακέτο Γ «Λοιπός εξοπλισμός» της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού μονάδας εκπαίδευσης των εθελοντικών ομάδων πολιτικής προστασίας του Δήμου Θέρμης»– απευθείας ανάθεση με διαπραγμάτευση ύστερα από άγονο διαγωνισμό, χωρίς τροποποίηση των όρων διακήρυξης.

2η πρόσκληση

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο