Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Ενημέρωση|

10Ο Δήμος Θέρμης σε συνεργασία με την Ένωση Επαγγελματιών Εμπόρων και τη σύμφωνη συμμετοχή 70 επιχειρήσεων,  υπέβαλε πρόταση, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης του  Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», για τη δημιουργία δομής Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου Θέρμης. Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρότασης ανέρχεται σε 1.699.640,10 € εκ των οποίων 1.499.640,10 € αφορούν ενέργειες του Δήμου Θέρμης και 200.000,00 €  αφορούν ενέργειες της Ένωσης Επαγγελματιών – Εμπόρων Θέρμης.  Στόχος της πρότασης είναι η δημιουργία ενός ισχυρού, ανταγωνιστικού και βιώσιμου κέντρου λιανικής πώλησης, ώστε η πόλη αλλά και η περιφέρεια να εξυπηρετείται με τρόπο που θα ενισχύεται η ζωτικότητα, η βιωσιμότητα και η ελκυστικότητα του κέντρου.

Αναλυτικά η Πράξη αφορά την υλοποίηση στοχευμένων παρεμβάσεων αναβάθμισης της λειτουργικότητας και αισθητικής τμήματος της εμπορικής περιοχής της πόλης της Θέρμης καθώς και παρεμβάσεων στην οργάνωση της οικονομικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται εντός της περιοχής αυτής, με υιοθέτηση και χρήση έξυπνων εφαρμογών.
Οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις θα έχουν συνολικό χρονικό ορίζοντα πράξης 36 μηνών και η υλοποίησή τους θα κινηθεί σε δύο (2) βασικούς άξονες, σε ενέργειες που αναλαμβάνει να υλοποιήσει ο Δήμος Θέρμης και σε ενέργειες την υλοποίηση των οποίων αναλαμβάνει η Ένωση Επαγγελματιών και Εμπόρων Θέρμης.
Στην κατεύθυνση αυτή πρόκειται να υλοποιηθούν:

11419

Α) κατηγορίες ενεργειών που υλοποιεί ο Δήμος Θέρμης που στόχο έχουν να μετασχηματίσουν την εμπορική περιοχή της πόλης σε ένα Έξυπνο Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου:
· «Ανάπλαση-Συντήρηση και Αποκατάσταση του Δημόσιου Χώρου» οι οποίες περιλαμβάνουν:
-Βελτίωση των υποδομών κυκλοφορίας και στάθμευσης: αντικατάσταση φθαρμένων πεζοδρομίων, δημιουργία επιπρόσθετων ραμπών ΑΜΕΑ, ασφαλτόστρωση οδών, στυλών (bollards), διαμόρφωση χώρου στάθμευσης στην οδό Μανδρίτσας και εγκατάσταση δυο σταθμών ποδηλάτου στην πλατεία Παραμάνας.
– Βελτίωση του μικροκλίματος: περιλαμβάνει νέα υλικά, καθώς επίσης και φύτευση είτε σε παρτέρια είτε σε δενδροδόχους.
-Αισθητική αναβάθμιση κτισμένου αποθέματος του δήμου: αποκατάσταση των όψεων του πολιτιστικού κέντρου, συντήρηση και αποκατάσταση των σιντριβανιών κατά μήκος του πεζόδρομου Καραολή και Δημητρίου, ιστούς φωτισμού στην παιδική χαρά στην οδό Ταβάκη και στο χώρο στάθμευσης στην οδό Μανδρίτσας, την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάνω από το στέγαστρο της Καραολή και Δημητρίου και αντικατάσταση των πολυκαρβουνικών του, τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης μνημείων και πολιτιστικών χώρων, όπου απαιτούνται.

171216
-Αναβάθμιση – Βελτίωση του οδοφωτισμού: εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων και λαμπτήρων αυξημένης ενεργειακής απόδοσης (L.E.D.) στις οδούς της περιοχής παρέμβασης.
·«Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης» οι οποίες περιλαμβάνουν παροχή ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο (free wifi), «έξυπνη» διαχείριση οδοφωτισμού, τηλεχειρισμό δημοσίων υποδομών και δικτύων (πλατφόρμα «έξυπνης» πόλης) και υπογειοποίηση κάδων και έξυπνη διαχείρισή τους.
·«Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης βιώσιμης κινητικότητας», που περιλαμβάνουν «έξυπνη» πρόσβαση σε πεζοδρόμους και «έξυπνη» στάθμευση εκτός οδού.
Β) κατηγορίες ενεργειών που υλοποιεί η Ένωση Επαγγελματιών Εμπόρων Δήμου Θέρμης που αφορούν:
“Ανάδειξη ταυτότητας εμπορικής περιοχής”: την ανάδειξη ταυτότητας της εμπορικής περιοχής, μέσω μιας σειράς παρεμβάσεων στις όψεις 70 εμπορικών και λοιπών επιχειρήσεων, που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Στόχος είναι η αναβάθμιση και αισθητική ενοποίηση των ωφελούμενων επιχειρήσεων της περιοχής παρέμβασης και παράλληλα ο σχεδιασμός ενιαίας ταυτότητας και συνολικού χαρακτήρα της εξωτερικής αισθητικής της «αγοράς» και του δημόσιου αστικού χώρου.

«Προβολή και προώθηση της εμπορικής περιοχής : μέσα από μία σειρά δράσεων, όπως η δημιουργία δικτυακού τόπου και λογότυπου, ημερολογίου μέσων κοινωνικής δικτύωσης, προωθητικών ενεργειών και ενεργειών διασφάλισης συμμετοχής και συνεργασίας της κοινότητας.

«Δαπάνες για αμοιβές προσωπικού για τον Συνδικαιούχο»: πρόσληψη έκτακτου προσωπικού για την υποστήριξη υλοποίησης των δράσεων του Συλλόγου.

159

Το Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου αναμένεται να συμβάλλει σημαντικά στην ανάδειξη της ταυτότητας της εμπορικής περιοχής καθώς και στην προβολή και προώθησή της. Στα αναμενόμενα οφέλη θα πρέπει να συμπεριληφθούν οι αρχιτεκτονικές παρεμβάσεις που βελτιώνουν το δημόσιο χώρο και την υποδομή του Δήμου και οδηγούν σε γενικότερη αναβάθμιση της πόλης. Ο μετασχηματισμός της εμπορικής περιοχής της πόλης σε ένα Έξυπνο Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου (Smart City Open Mall) καθώς και η υλοποίηση στοχευμένων δράσεων για την ενημέρωση των επισκεπτών/πελατών αναμένεται να αποτελέσουν έναν επιπλέον πόλο έλξης που θα αυξήσει τη ροή επισκεπτών στο Δήμο καθώς και να προσελκύσουν νέους «πελάτες – αγοραστές» ενισχύοντας τη βιωσιμότητα της τοπικής αγοράς. Έτσι δημιουργούνται ευνοϊκές συνθήκες που θα ενθαρρύνουν την ίδρυση νέων επιχειρήσεων και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Τέλος μέσω της υλοποίησης της Πράξης βάσει των Μνημονίων και Συμφωνητικών Συνεργασίας, προάγεται η συνεργασία και ενισχύεται η επικοινωνία και αλληλεπίδραση μεταξύ των τοπικών φορέων.


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Close Search Window