Ανακοινώσεις|

Υπενθυμίζουμε ότι με τις διατάξεις του άρθρου 10Β του Ν. 3861/2010, όπως προστέθηκαν με το άρθρο 16 του Ν. 4305/2014, θεσπίστηκε η υποχρέωση δημοσίευσης απολογιστικών στοιχείων δαπανών μη κερδοσκοπικών φορέων που επιχορηγούνται καθ’ οιονδήποτε τρόπο από τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.

Έως σήμερα έχουν δηλωθεί στο μητρώο (https://mef.diavgeia.gov.gr)συνολικά δαπάνες ύψους 668.901.931,30€ πλέον ΦΠΑ από 2023υπόχρεους φορείς.Όπως ορίστηκε και με την αρίθμ. ΔΗΔ/Φ.40/21884/17.8.2016 (ΑΔΑ: 7Η4Δ465ΦΘΕ-Υ4Ν)σχετική εγκύκλιο της υπηρεσίας  και βάσει της Υπουργικής Απόφασης που καθορίζει τη διαδικασία (ΔΗΔ/Φ.40/1057/14.1.2015-ΦΕΚ 116/Β/2015-ΑΔΑ: 68Δ0Χ-ΟΘΟ), οι δαπάνες που συντελέστηκαν από την 1η Ιανουαρίου έως την 31η Δεκεμβρίου του αμέσως προηγούμενου έτους, ήτοι εντός του 2018, που αφορούν επιχορηγήσεις από φορείς της γενικής κυβέρνησης τόσο του αμέσως προηγούμενου έτους όσο και προηγουμένων ετών μετά την 1η.1.2015, πρέπει να δηλωθούν στο σύστημα το πρώτο δίμηνο του επόμενου έτους, δηλαδή μέχρι την 28η.2.2019.

Όπως έχουμε αναφέρει ήδη με την αρίθμ. ΔΗΔ/Φ.40/26794/17.10.2016 (ΑΔΑ: 6Ψ9Χ465ΦΘΕ-Γ2Μ) εγκύκλιό μας, για την αποφυγή τυχόν καθυστερήσεων λόγω αυξημένου όγκου δηλώσεων κατά τις τελευταίες μέρες της προθεσμίας, οι σχετικές καταχωρήσεις πρέπει να γίνουν από τους υπόχρεους φορείς το συντομότερο δυνατό. Είναι εξαιρετικά κρίσιμο να αποφευχθεί η υποβολή αυξημένου αριθμού εκκρεμών δηλώσεων κατά την εκπνοή της προθεσμίας καθώς, σε αυτή την περίπτωση, η επεξεργασία τους από το σύστημα δεν θα μπορέσει να ολοκληρωθεί άμεσα με αποτέλεσμα οι φορείς να καταστούν εκπρόθεσμοι με συνέπεια τον αποκλεισμό τους από κάθε επιχορήγηση στο μέλλον.Ηειδική εφαρμογή η οποία βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο http://mef.diavgeia.gov.grείναι διαθέσιμηαπό την 1η.1.2019 γιατις δηλώσεις δαπανών έτους 2018. Επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 4 της προαναφερόμενης Υπουργικής Απόφασης οι πράξεις επιχορήγησης, οι οποίες πρέπει οπωσδήποτε να κοινοποιούνται στους επιχορηγούμενους φορείς φέρουσες και τον σχετικό ΑΔΑ,φέρουνσε εμφανές σημείο την εξής σημείωση:«Σε περίπτωση που το ποσό των συνολικών επιχορηγήσεων από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης υπερβεί τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ συνολικά ετησίως, οι επιχορηγούμενοι φορείς οφείλουν να αναρτούν στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων του Προγράμματος Διαύγεια τα στοιχεία των δαπανών οι οποίες αφορούν στα ποσά των επιχορηγήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 10 Β Ν. 3861/2010 όπως προστέθηκε με το άρθρ. 16 Ν. 4305/2014».ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣΤΜΗΜΑ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΑθήνα, 31 Δεκεμβρίου2018Αριθμ. Πρωτ.: ΔΗΔ/Φ. 40/ 621ΠΡΟΣ:Όπως στον πίνακα αποδεκτώνΤαχ. Δ/νση : Βασιλίσσης Σοφίας 15Ταχ. Κώδικας: 106 74 -ΑθήναΠληροφορίες: Θ. Σκλαπάνης, Ε. Σαλαβράκου, Α. ΜπάγιαςΤηλέφωνο: 2131313 186, 187, 098E-mail : diavgeia@ydmed.gov.gr


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο