Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Ενημέρωση|

ΨΗΦΙΣΜΑ

 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας: Διαπιστώνει τη συνεχή και μεθοδευμένη υποβάθμιση του θεσμικού ρόλου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ως απόρροια των αποφάσεων των κυβερνήσεων που έχουν οδηγήσει στην οικονομική και διοικητική της ασφυξία καθώς και στην εκ των πραγμάτων κατάργηση της ίδιας της έννοιας αυτοδιοίκησης σε κάθε επίπεδο. Εκτιμά πως οι μεθοδευμένες αλλεπάλληλες, απροκάλυπτες ή μη, επιθέσεις, τις οποίες υφίσταται η Τοπική Αυτοδιοίκηση, δεν στοχεύουν απλώς στον κοινωνικό εξοστρακισμό συγκεκριμένων προσώπων, αλλά κύρια έχουν ως σκοπό την απαξίωση, συνολικά, ενός θεσμού που συγκροτεί την σπονδυλική στήλη του δημοσίου βίου των Ελλήνων και του δημοκρατικού πολιτεύματος. Διαπιστώνει την αδυναμία της ηγεσίας των συλλογικών οργάνων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να ανταποκριθούν με επάρκεια και ενιαίο πνεύμα στις αυξημένες απαιτήσεις των συνθηκών που βιώνουμε και να διατυπώσουν ένα συγκροτημένο σχέδιο επιβίωσης και υπεράσπισης του ρόλου της αυτοδιοίκησης. Βιώνει την αγωνία, τις ανησυχίες και την αβεβαιότητα των τοπικών κοινωνιών, τις κοινωνικές ανισότητες, την τεράστια αύξηση των ανέργων, την φτωχοποίηση της κοινωνίας, την κατάρρευση των οικονομικών δραστηριοτήτων και της ανάπτυξης, και τη διάλυση της κοινωνικής συνοχής λόγω των συνεπειών της παρατεταμένης πολυεπίπεδης κρίσης (της σφοδρότερης, που έπληξε ποτέ την Χώρα), Υπογραμμίζει πως, παρά τη συνεχιζόμενη, και ραγδαία επιδεινούμενη, οικονομική αιμορραγία της, η Τοπική Αυτοδιοίκηση συνεχίζει να συνιστά μοναδικό και αναντικατάστατο παράγοντα υποστήριξης της κοινωνίας και της τοπικής οικονομίας και ειδικότερα των ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων. Επισημαίνει πως, για την αντιμετώπιση της κρίσης, απ’ όλο τον Δημόσιο Τομέα, η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει υποβληθεί, και εξακολουθεί να υποβάλλεται, στις οδυνηρότερες θυσίες, στις δραστικότερες περικοπές χρηματοδότησης και στις μεγαλύτερες μειώσεις σε ανθρώπινο δυναμικό και επιπλέον απειλείται με οριστικό κλείσιμο των σημαντικότερων κοινωνικών δομών και με μαζικές, οριζόντιες απολύσεις απαραίτητου και εξειδικευμένου προσωπικού. Λαμβάνοντας δε, υπόψη τα όλα παραπάνω το Διοικητικό Συμβούλιο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας: Ψηφίζει: 1. Διακηρύσσει πως, μέσα στην ζοφερή ατμόσφαιρα της κρίσης, η Ελληνική Τοπική Αυτοδιοίκηση αποτελεί μέρος της λύσης, και όχι μέρος του προβλήματος: κρατά ψηλά την σημαία της διεκδίκησης για την αναβάθμιση του ρόλου της, της προσφοράς στον τόπο και τους ανθρώπους του, της διαρκούς μέριμνας για την αναζωογόνηση των Τοπικών Κοινωνιών.

2. Καλεί τους πολίτες, τους κατοίκους των πόλεων και των χωριών της Κεντρικής Μακεδονίας και τους συλλογικούς φορείς τους, τους χρήστες και ωφελούμενους των δημοτικών υπηρεσιών και δομών, τους εργαζόμενους στους Δήμους και στα κάθε μορφής και είδους δημοτικά νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις και τα σωματεία τους, τους απειλούμενους από τις εξυφαινόμενες απολύσεις, να συνδιαμορφώσουν ένα κοινό αγωνιστικό πλαίσιο διεκδίκησης και αντίστασης και να στηρίξουν δυναμικά τις κοινές προσπάθειες για την αποτροπή νέων πληγμάτων σε βάρος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

3. Ζητεί: 3.1. Την απόδοση στους Δήμους όλων των θεσμοθετημένων πόρων τους. Οι μειώσεις των πόρων οδηγούν αναπότρεπτα τους Δήμους στην επιτροπεία του «Παρατηρητηρίου», που παραβιάζει την συνταγματικά θεμελιωμένη και ευρωπαϊκά κατοχυρωμένη αυτοτέλεια της Αυτοδιοίκησης. Κάθε περαιτέρω μείωση των πόρων ακυρώνει την έννοια και καταργεί τον ουσιαστικό ρόλο της αυτοδιοίκησης, διακόπτει την παροχή ζωτικών υπηρεσιών στους πολίτες. 3.2. Την κατανομή των πόρων της Αυτοδιοίκησης σε όλους τους Δήμους, βάσει επίκαιρων, διάφανων και εκ των προτέρων γνωστών σε όλους κριτηρίων. Μεταξύ αυτών των κριτηρίων κυρίαρχη θέση πρέπει να κατέχουν τα πληθυσμιακά δεδομένα κάθε Δήμου, όπως προκύπτουν από την Απογραφή του 2011 (με έναρξη της εφαρμογής τους σύμφωνη με όσα το ίδιο το Σύνταγμα επιτάσσει) σε συνδυασμό με τις παραμέτρους που προβλέπονται από το Σύνταγμα και τους νόμους. 3.3 Την διασφάλιση της απρόσκοπτης συνέχισης και διεύρυνσης της λειτουργίας των δημοτικών δομών, μέσω των οποίων παρέχονται στους πολίτες (και ιδιαίτερα στα πλέον ευαίσθητα στρώματα του πληθυσμού) υψηλού επιπέδου κοινωνικοπρονοιακές υπηρεσίες, αλλά και πολιτιστικές λειτουργίες και αθλητικές δραστηριότητες. Η αξιοποίηση αναπορρόφητων πόρων του ΕΣΠΑ μπορεί να προσφέρει ιδανική διέξοδο για την συνέχιση αυτή κάτι το οποίο έγκαιρα είχε υποδείξει και διεκδικήσει η ΠΕΔ ΚΜ. 3.4. Την άμεση και οριστική εγκατάλειψη κάθε σχεδίου, σκέψης ή ιδέας για οριζόντιες καταργήσεις δημοτικών νομικών προσώπων ή επιχειρήσεων, και για συνακόλουθες ομαδικές απολύσεις εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. 3.5 Τη βέλτιστη αξιοποίηση του υπάρχοντος προσωπικού εντός της αυτοδιοίκησης με στόχο την κάλυψη αναγκών σε δικούς της φορείς και οργανισμούς, που αποδεδειγμένα παρουσιάζουν ελλείψεις και έχουν αντίστοιχες ανάγκες, μετά από αντικειμενική αξιολόγηση του συνόλου των δομών της. 3.6. Τη σοβαρή και υπεύθυνη, χωρίς αιφνιδιασμούς και συγκυριακές επιλογές, προετοιμασία των επικείμενων αυτοδιοικητικών εκλογών του 2014, με την ουσιαστική συμμετοχή της ίδιας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 3.7. Τη συνολική ρύθμιση της καταστατικής θέσης των Αιρετών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με ιδιαίτερο, αυτοτελές νομοθέτημα (και όχι με αποσπασματικές, ευκαιριακές, «επικοινωνιακές», και αλληλοαναιρούμενες «προβλέψεις») το οποίο θα θεραπεύει τις εξοντωτικές προβλέψεις που ισχύουν σήμερα στη χώρα μας για τους αιρετούς και αποτελούν μοναδικό φαινόμενο σε όλη την Ευρώπη. 4. Απαιτεί από την ΚΕΔΕ, ιδιαίτερα κατά το τρέχον, τελευταίο έτος της πιο κρίσιμης και οδυνηρής Δημοτικής Περιόδου, να ηγηθεί ενός αγωνιστικού, αποτελεσματικού, αξιόπιστου και πανελλαδικού αυτοδιοικητικού κινήματος, σε συνεργασία με όλους τους πολίτες και τους εργαζόμενους σε αυτήν, για την επιβίωση της αυτοδιοίκησης και την επαναφορά της στο βάθρο των αγωνιστικών παραδόσεων και της ιστορικής προσφοράς της. 5. Δηλώνει πως τα περιθώρια των αυτοδιοικητικών υποχωρήσεων, μειώσεων, εκπτώσεων, αντοχών και ανοχών, έχουν προ πολλού εξαντληθεί. Γι αυτό και το Συνέδριο της ΚΕΔΕ στα Ιωάννινα (30-31 Μαϊου 2013) μόνον ως αφετηρία επανεκκίνησης μπορεί να νοηθεί. Και αυτή η επανεκκίνηση ή θα σημάνει πραγματικά τώρα, για να συνεχίσει η Αυτοδιοίκηση να υπάρχει και να υπηρετεί τον λαό, ή θα καλυφθεί με εξαγγελίες, στα νεφελώματα των οποίων όμως οι πραγματικοί λειτουργοί της Αυτοδιοίκησης δεν πρόκειται να επαναπαυτούν και θα διεκδικήσουν τον πραγματικό ρόλο που τους ανέθεσαν οι τοπικές τους κοινωνίες. Η απόφαση αυτή να επιδοθεί στον κ. Πρωθυπουργό, τους κ.κ. Υπουργούς Οικονομικών, και Εσωτερικών, τους κ.κ. Αρχηγούς των Κομμάτων, τους κ.κ. Βουλευτές της Κεντρικής Μακεδονίας, την ΚΕΔΕ, τις ΠΕΔ της Χώρας, τους Δήμους της Κεντρικής Μακεδονίας, τα ΜΜΕ της Κεντρικής Μακεδονίας.


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Close Search Window