Στο πλαίσιο του Τμήματος λειτουργεί Γραφείο Κοιμητηρίων οι αρμοδιότητες του οποίου είναι ειδικότερα:

  • Τηρεί τις διαδικασίες λειτουργίας των δημοτικών κοιμητηρίων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και του ειδικότερους κανονισμούς λειτουργίας του Δήμου.
  • Μεριμνά για τη δημιουργία και λειτουργία κέντρων αποτέφρωσης νεκρών, καθώς και για τη χορήγηση άδεις ταφής και αποτέφρωσης νεκρών.
  • Μεριμνά για την τήρηση των διαδικασιών και αρχείων καταγραφής των κάθε είδους πληροφοριακών στοιχείων που σχετίζονται με τη λειτουργία των δημοτικών κοιμητηρίων.
  • Τηρεί τις διαδικασίες και αρχεία που σχετίζονται με τις οικονομικές δοσοληψίες των πολιτών ως προς τη λειτουργία των κοιμητηρίων και συνεργάζεται με τις οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου για την απόδοση των εισπραττομένων ποσών.
  • Μεριμνά για την καθαριότητα, ευπρέπεια, διακόσμηση των χώρων των κοιμητηρίων καθώς και για τη συντήρηση / κατασκευή των τάφων και των λοιπών τεχνικών υποδομών και πρασίνου των κοιμητηρίων.

Το Γραφείο Κοιμητηρίων του Δήμου Θέρμης για την ομαλότερη λειτουργία των Νεκροταφείων και την αποφυγή της ταλαιπωρίας των συγγενών των εκλιπόντων, θα ενημερώνει στο εξής τους πολίτες με σχετικές ανακοινώσεις για τα όσα ισχύουν, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας Νεκροταφείων του Δήμου μας. Στην κατεύθυνση αυτή, δημιουργήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου μας, μία νέα κατηγορία άρθρων με τον τίτλο “Γραφείο Κοιμητηρίων”, το οποίο θα μπορούν στο εξής να επισκέπτονται οι δημότες μας και να ενημερώνονται σχετικά. Στη νέα αυτή κατηγορία άρθρων δημοσιεύτηκε ήδη ο Κανονισμός λειτουργίας των Κοιμητηρίων, το έντυπο υποχρεώσεων των δημοτών μας, καθώς και όλες οι σχετικές αιτήσεις εκταφής, παράτασης ταφής και άλλες.

Για περισσότερες πληροφορίες οι δημότες μας μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο και φαξ του γραφείου Κοιμητηρίων 2310.461297.
Αναλυτικά ο Κανονισμός λειτουργίας των Νεκροταφείων του Δήμου Θέρμης, καθώς και όλα τα σχετικά άρθρα, το έντυπο υποχρεώσεων των πολιτών, οι ανακοινώσεις – αιτήσεις και οι  υπεύθυνες δηλώσεις παρουσιάζονται ακολούθως:

Νέος Κανονισμός Λειτουργίας Νεκροταφείων 2020

Έντυπο υποχρεώσεων (26.01.2021)

Υ.Δ. για υπόχρεο και παραλαβή υποχρεώσεων (02.01.2021)

To πρόγραμμα του Ληξιαρχείου για τον μήνα Ιούλιο 2021 έχει ως εξής:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2021

Αφήστε μια απάντηση

Close Search Window