Δελτία Τύπου|

Η πέμπτη τάξη του 2ου Δημοτικού Σχολείου Τριλόφου οραματίζεται έναν κόσμο όμορφο, με καθαρό αέρα, καθαρές και γαλάζιες θάλασσες, πολύ πράσινο, λουλούδια, δικαιοσύνη και αγάπη. Στο πλαίσιο αυτό τον Απρίλιο του 2023 ο Δήμος Θέρμης σε συνεργασία με την Περιβαλλοντική Οργάνωσή Μαμαγαία υλοποιούν το έργο WONDER WASTE MANAGEMENT.

Τι επίδραση έχουν οι σχολικές δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος; Τι φανερώνουν για εμάς τα απορρίμματα που βρίσκονται στους κάδους; Τι φαντάζεστε ότι κάνει μία Περιβαλλοντική Ομάδα Διάσωσης του Πλανήτη; Αυτά είναι μερικά από τα ερωτήματα που θα προβληματίσουν και θα απαντηθούν στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα επιχειρεί:

Α. Την ενδυνάμωση και ευαισθητοποίηση της σχολικής κοινότητας ώστε να αποκτήσει ενεργή στάση σε περιβαλλοντικά ζητήματα. Οι συμμετέχοντες εκπαιδεύονται και εξοικειώνονται βιωματικά με έννοιες και πρακτικές που αφορούν την ενεργό πολιτειότητα, την κυκλική οικονομία, το φυσικό και αστικό περιβάλλον, τη βιώσιμη αστική καλλιέργεια, την ορθή διαχείριση των απορριμμάτων και ποικίλες άλλες θεματικές που προκύπτουν από τις παραπάνω ενότητες.

Β. Να εξοικειώσει και να εκπαιδεύσει τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές/τριες του σχολείου σε συμμετοχικές και συλλογικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων και λειτουργίας εντός της σχολικής κοινότητας.

Οι εκπαιδευτικοί, τα παιδιά και οι οικογένειές τους είναι η κεντρική ομάδα στόχου. Η ενεργή συμμετοχή τους στη εκπαιδευτική διαδικασία διερεύνησης και εφαρμογής περιβαλλοντικών πρακτικών, δημιουργούν μία μικροκοινωνία/μοντέλο που μπορεί να εφαρμοστεί από όλους.

Το πρόγραμμα βασίζεται στον εκπαιδευτικό οδηγό “Σχολικά Απορρίμματα: Ένας οδηγός ορθής διαχείρισης απορριμμάτων για Μικρές Σχολικές Κοινότητες με Μεγάλα Αποτελέσματα” που δημιουργήθηκε από την Μαμαγαία. Απευθύνεται σε παιδιά και εκπαιδευτικούς Δημοτικών Σχολείων και περιέχει χρήσιμες και πρακτικές συμβουλές για την συλλογή, αξιοποίηση και ανακύκλωση οργανικών και στερεών απορριμμάτων στο σχολείο. Ξεκινώντας από τα σχολεία, που αποτελούν τον πρώτο τόπο δραστηριοποίησης των παιδιών, επιχειρούμε την αλλαγή συνηθειών στο σπίτι και τη γειτονιά ώστε να αλλάξουμε συμμετοχικά την περιβαλλοντική συνείδηση των κατοίκων της πόλης. Το έργο οραματίζεται ευαισθητοποιημένες σχολικές κοινότητες, ικανές να μετατρέψουν τα σχολεία σε τόπους περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ενεργούς πολιτειότητας..


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Close Search Window