Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Ενημέρωση|

Τα στοιχεία σχετικά με τον αριθμό του προσωπικού το οποίο απαιτείται για την καθαριότητα των σχολικών μονάδων απέστειλε στο υπουργείο Εσωτερικών ο δήμος Θέρμης. Ειδικότερα, από τις σχολικές επιτροπές του δήμου εστάλησαν τα στοιχεία τα οποία αφορούν τον συνολικό αριθμό των συμβάσεων κατά την προηγούμενη περίοδο 2019-2020, του προσωπικού καθαριότητας των σχολικών μονάδων, το συνολικό αριθμό των αιθουσών οι οποίες θα καθαρίζονται κατά την επόμενη σχολική περίοδο 2020-2021, καθώς και τις ώρες εργασίας.
Τα ανωτέρω στοιχεία ζητήθηκαν από το υπουργείο Εσωτερικών προκειμένου να προσδιοριστεί το ύψος της απαιτούμενης επιχορήγησης προς τους δήμους καθώς, σε αυτούς περνά πλέον το προσωπικό το οποίο θα απασχολείται στην καθαριότητα των σχολείων.


Η σχετική διάταξη είχε ενταχθεί στο νομοσχέδιο «Εκσυγχρονισμός της ιδιωτικής εκπαίδευσης και άλλες επείγουσες διατάξεις αρμοδιότητας υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», το οποίο ψηφίστηκε πριν από μερικές ημέρες. Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη διάταξη, στο εξής το αναγκαίο προσωπικό θα προσλαμβάνεται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου από τους ΟΤΑ, εκτός διαδικασιών ΑΣΕΠ και με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα. Ειδικότερα, από την έναρξη του διδακτικού έτους 2020-2021, αν οι ανάγκες των δήμων για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων δεν καλύπτονται από το μόνιμο προσωπικό τους, μπορούν να καλύπτονται με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας ίσης με το διδακτικό έτος, οι οποίες καταρτίζονται από τους οικείους δήμους, ύστερα από έγκριση της Επιτροπής της υπ’ αρ. 33/2006 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου (Α’ 280). Οι συμβάσεις δεν συμπεριλαμβάνονται στον μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου που θέτει η νομοθεσία, είναι εκτός ΑΣΕΠ και αποκλείεται η μετατροπή τους σε συμβάσεις αορίστου χρόνου.
Σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία απέστειλε στο υπουργείο Εσωτερικών ο δήμος Θέρμης, για την προσεχή σχολική περίοδο 2020-2021, για την καθαριότητα των 664 σχολικών αιθουσών (386 στην Α’θμια και 278 στην Β’θμια) θα χρειαστούν 78 καθαρίστριες με σύμβαση ορισμένου χρόνου.


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο