Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Ενημέρωση|

Το νέο σχήμα των αντιδημάρχων του δήμου Θέρμης ανακοίνωσε ο δήμαρχος Θόδωρος Παπαδόπουλος. Περιλαμβάνει συνολικά οκτώ αντιδημάρχους εκ των οποίων δύο άμισθοι, με θητεία από την 1η Ιανουαρίου έως την 31η Δεκεμβρίου 2021. Αναλυτικά, το σχήμα των αντιδημάρχων έχει ως εξής:

1. Απόστολος Τσολάκης: Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης. Παράλληλα, ορίζεται αναπληρωτής δημάρχου καθώς και πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής.

2. Στέργιος Γκιζάρης: Αντιδήμαρχος Υπηρεσιών Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Αγροτικής Ανάπτυξης. Παράλληλα ορίζεται πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

3. Στυλιανός Αποστόλου: Αντιδήμαρχος Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού, Νέας Γενιάς και Κοινωνικής Προστασίας. Παράλληλα ορίζεται μέλος της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

4. Σπυρίδων Γαντάς: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών (πλην των υπηρεσιών Συντήρησης και Αυτεπιστασίας).

5. Κωνσταντίνος Κουγιουμτζίδης: Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας. Παράλληλα ορίζεται τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

6. Βασίλειος Μουστάκας: Αντιδήμαρχος Υπηρεσιών Συντήρησης. Παράλληλα ορίζεται αναπληρωτής του αντιδημάρχου Κωνσταντίνου Κουγιουμτζίδη ως μέλος της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

7. Παναγιώτης Πονερίδης: Αντιδήμαρχος Υπηρεσιών Καθαριότητας και Ανακύκλωσης ως άμισθος. Παράλληλα ορίζεται αναπληρωτής του αντιδημάρχου Στυλιανού Αποστόλου ως μέλος της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

8. Σωκράτης Σαμαράς: Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας, ως άμισθος

Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των προαναφερόμενων Αντιδημάρχων, τις καθ’ ύλην αρμοδιότητές τους ασκεί ο Δήμαρχος.


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο