Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Ενημέρωση|

Σε συνέχεια των εγκύκλιων οδηγιών του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με τη λειτουργία των ΚΕΠ κατά το διάστημα ισχύος των περιοριστικών μέτρων διασποράς του κορωνοϊού SARS-CoV-2, η Διεύθυνση ΚΕΠ του δήμου Θέρμης ενημερώνει τους πολίτες, σχετικά με τη λειτουργία των ΚΕΠ ότι από σήμερα 15 Φεβρουαρίου 2021 και μέχρι νεωτέρας:

Τα ΚΕΠ θα παρέχουν εξυπηρέτηση μέσω φυσικής παρουσίας ΜΟΝΟ έπειτα από προσυνεννόηση (ηλεκτρονική ή τηλεφωνική) και ΜΟΝΟ εφόσον πρόκειται για κατεπείγουσα ανάγκη διεκπεραίωσης αίτησης, η οποία δεν μπορεί να γίνει με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Για τη νόμιμη μετάβαση του αιτούντος στο ΚΕΠ απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επιβεβαίωση του επείγοντος χαρακτήρα της αίτησης από το αρμόδιο προσωπικό των ΚΕΠ, ενημερώνοντας τον ενδιαφερόμενο, με κάθε πρόσφορο τρόπο (μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δυνητικά μήνυμα σε κινητό τηλέφωνο, αποστολή απλής αλληλογραφίας), καθώς αυτό αποτελεί και απόδειξη για τη νόμιμη μετάβαση των πολιτών στις δημόσιες υπηρεσίες σύμφωνα με τους ισχύοντες υγειονομικούς περιορισμούς.

Πολίτες οι οποίοι δεν έχουν ακολουθήσει την προηγούμενη διαδικασία δεν έχουν δικαίωμα εισόδου στα ΚΕΠ. Εξαιρούνται δημότες οι οποίοι προσέρχονται για τη διαδικασία προγραμματισμού ραντεβού για εμβολιασμό κατά της covid-19 και δικηγόροι.

Ομοίως, η τηλεφωνική εξυπηρέτηση (τηλεφωνική αίτηση) αφορά μόνο τις αιτήσεις που έχουν επείγοντα χαρακτήρα και δεν απαιτούν συνυποβολή δικαιολογητικών, καθώς και τις αιτήσεις που ενώ απαιτείται συνυποβολή δικαιολογητικών μπορεί αυτή να γίνει με ηλεκτρονικό τρόπο, με επιμέλεια του αιτούντος.

Επισημαίνεται ότι, ο επείγων χαρακτήρας τόσο της δια ζώσης εξυπηρέτησης κατόπιν ραντεβού, πρέπει να πληροί τουλάχιστον ένα από τα εξής χαρακτηριστικά: α) να αφορά την κάλυψη συγκεκριμένης ανάγκης, η οποία προέκυψε μετά την έκδοση της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 9147/10.2.2021 (ΦΕΚ Β ́ 534), β) να αφορά επείγουσα οικογενειακή ή επαγγελματική ανάγκη, γ) να αφορά οποιαδήποτε άμεση ανελαστική προθεσμία.

Στις υπόλοιπες περιπτώσεις, τα ΚΕΠ μπορούν να εξυπηρετούν, ανεξάρτητα από το επείγον ή μη του αιτήματος, είτε με διεκπεραίωση ηλεκτρονικών αιτημάτων τα οποία υποβάλλονται μέσω της πύλης «ΕΡΜΗΣ» είτε μέσω των θυρίδων είτε μέσω της πλατφόρμας εξυπηρέτησης μέσω ζωντανής βιντεοκλήσης MyKEPLive στην οποία έχει ενταχθεί όπως είναι γνωστό το ΚΕΠ Θέρμης.

Για οποιαδήποτε πληροφορία οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με τα ΚΕΠ του δήμου Θέρμης στα παρακάτω τηλέφωνα:

ΚΕΠ Θέρμης : 2313338105 – 128.

ΚΕΠ Βασιλικών : 2396024040

ΚΕΠ Πλαγιαρίου: 2313337500.


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο