Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Εκδηλώσεις|

Λόγω εκτάκτων πολλαπλών βλαβών σε απορριμματοφόρα οχήματα και σε συνδυασμό με την έλλειψη επαρκούς εργατικού δυναμικού, παρουσιάστηκαν, πρόσφατα, δυσλειτουργίες στην αποκομιδή των απορριμμάτων και των ανακυκλώσιμων υλικών.
Για το λόγο αυτό η Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, παρακαλεί τους πολίτες του δήμου Θέρμης στην κατά το δυνατόν ορθολογική απόρριψη των απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών και εν αναμονή της παραλαβής νέων απορριμματοφόρων και εργατικού προσωπικού δηλώνει ότι θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την άμεση επίλυση του προβλήματος.
Ευχαριστούμε τους δημότες για την κατανόησή τους και ευελπιστούμε στη συνεργασία τους δεδομένου ότι η επίτευξη της καθαριότητας απαιτεί συλλογική προσπάθεια.


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο