Διακηρύξεις|

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Η ανάρτηση των τευχών στην ιστοσελίδα του Δήμου,  έγινε προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠΟΜΕΔΙ αρ. 26/4-11-2011 (ΑΔΑ   45ΒΣ1-Ψ3Ξ)  

Σε κάθε περίπτωση τα έντυπα, θεωρημένα τεύχη που βρίσκονται στην υπηρεσία μας είναι τα αυθεντικά και  αυτά που υπερισχύουν έναντι των άλλων.


Κοινοπόιηστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Διακηρύξεις|

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Η ανάρτηση των τευχών στην ιστοσελίδα του Δήμου  έγινε προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠΟΜΕΔΙ αρ. 26/4-11-2011 (ΑΔΑ   45ΒΣ1-Ψ3Ξ)  

Σε κάθε περίπτωση τα έντυπα, θεωρημένα τεύχη που βρίσκονται στην υπηρεσία μας είναι τα αυθεντικά και  αυτά που υπερισχύουν έναντι των άλλων.


Κοινοπόιηστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Close Search Window