Προκηρύξεις|

Ο Δήμαρχος Θέρμης στο πλαίσιο υλοποίησης της υπ. αριθμ. 15886/7-5-2018 Προκήρυξη για την πρόσληψη δύο δικηγόρων ( ένας Πάρα Αρείω Πάγω και ένας Πάρα Εφέταις) με σχέση  έμμισθης εντολής, αναρτά την από 25 Φεβρουαρίου 2020,  Απόφαση της πενταμελούς Επιτροπής του άρθρου 43 του Ν. 4194/2013 σχετικά με την ανάδειξη του καταλληλότερου υποψηφίου για την πλήρωση των προκηρυχθεισών θέσεων.ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡ ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ-ΠΑΡ ΕΦΕΤΑΙΣ


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο