Διακηρύξεις, Ενημέρωση|

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.. ΚΗΜΔΗΣ & ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ.. – (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ–6Π9ΣΩΡΣ-33Ω

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ- (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστέλλουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους στο email:s.kolokythas@thermi.gov.gr, σε περίπτωση που χρειασθεί να ενημερωθούν για θέματα που αφορούν το διαγωνισμό.


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο