Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Ενημέρωση|

Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών που απαιτούνται, σε συμφωνία με τον προγραμματισμό των υπηρεσιών και σύμφωνα με την γραπτή δέσμευση της Διοίκησης του Δήμου για επιτάχυνση συγκεκριμένων ενεργειών, που κοινοποιήθηκε με το με αριθμό πρωτοκόλλου 2965,3214/12-2-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, ξεκίνησε σήμερα το πρωί η συντήρηση της οριζόντιας σήμανσης (σελ. 3 του προαναφερόμενου εγγράφου).

Οι επεμβάσεις συντήρησης ακολουθούν συγκεκριμένες προδιαγραφές που καθορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία και εκτελούνται σε συνεννόηση με όλες τις εμπλεκόμενες δημόσιες αρχές.

Τον Μάρτιο του 2019 θα δημοπρατηθούν κατά προτεραιότητα και οι επιπρόσθετοι δύο κόμβοι στην οδό Κουγιάμη,  όπως προέβλεπε το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου, των οποίων οι μελέτες έχουν ελεγχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Θέρμης.


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Close Search Window