Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου|

AGROTEMAXIAΗ υπόδειξη των νέων αγροτεμαχίων αναδασμού συνεχίζεται και αυτή την εβδομάδα στις περιοχές Ι και ΙΙΙ. Από τη Δευτέρα 8 Οκτωβρίου έως και την Πέμπτη 11 Οκτωβρίου 2018 τα δύο τοπογραφικά συνεργεία θα εργάζονται στις περιοχές αυτές ανά ζώνη.
Τα δύο τοπογραφικά συνεργεία θα προσέρχονται στην περιοχή στις 8:30 το πρωί. Η μετάβασή τους στις ζώνες θα γίνεται με την παρακάτω σειρά:
1ο Τοπογραφικό Συνεργείο
Περιοχή ΙΙΙ
α) Ζώνες 164, 169, 167, 168, 192 ημερομηνία υποδείξεως: 08-10-2018
Περιοχή Ι & ΙΙΙ
β) Ζώνες 194, 195, 177, 178 ημερομηνία υποδείξεως : 09-10-2018
Περιοχή ΙΙΙ
γ) Ζώνες 185, 186, 184 ημερομηνία υποδείξεως : 10-10-2018
δ) Ζώνες 220, 221, 222, 223, 224, 225 ημερομηνία υποδείξεως : 11-10-2018

2ο Τοπογραφικό Συνεργείο
Περιοχή ΙΙΙ
α) Ζώνες 193, 189, 188, 190, 191 ημερομηνία υποδείξεως : 08-10-2018
β) Ζώνες 176, 179, 180, 181, 182, 183 ημερομηνία υποδείξεως : 09-10-2018
γ) Ζώνες 227, 226, 228, 229, 230 ημερομηνία υποδείξεως : 10-10-2018
δ) Ζώνες 232, 233, 236, 241, 242, 243 ημερομηνία υποδείξεως : 11-10-2018

Εάν οι καιρικές συνθήκες δεν επιτρέπουν την εργασία του Τοπογραφικού συνεργείου το πρόγραμμα της υπόδειξης θα μεταφέρεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα με καλές καιρικές συνθήκες.

Προσκαλούνται ενδιαφερόμενοι κτηματίες των οποίων τα ονοματεπώνυμα περιλαμβάνονται σε χωριστούς κατά θέση πίνακες , να προσέλθουν την ορισμένη ημερομηνία για να παραστούν οι ίδιοι ή αντιπρόσωποί τους στην υπόδειξη των τεμαχίων επί του εδάφους.
Η σήμανση των ορίων των αγροτεμαχίων θα γίνει ανεξάρτητα με την παρουσία ή όχι του κτηματία ή τυχόν δε μη παράσταση του δεν υποχρεώνει σε επανυπόδειξη του τεμαχίου του.
Αναλυτική παρουσίαση των ονομάτων των κτηματιών σε χωριστούς κατά θέση πίνακες:

ΠΙΝΑΚΑΣ_ΓΙΑ_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΓΙΑ_ΠΑΣΣΑΛΩΣΗ


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Close Search Window