Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Ενημέρωση|

Στην υπογραφή μνημονίου συνεργασίας προχώρησαν χθες Τετάρτη 12 Μαΐου 2021, στην αίθουσα της βιβλιοθήκης του πολιτιστικού κέντρου του Δήμου Θέρμης, ο Δήμος Θέρμης και η Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης & Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Το μνημόνιο υπέγραψαν εκ μέρους της ΓΓΕΕΚΔΒΜ&Ν ο Γενικός Γραμματέας κ. Γεώργιος Βούτσινος και εκ μέρους του Δήμου Θέρμης ο Δήμαρχος κ. Θεόδωρος Παπαδόπουλος. Παρόντες ήταν επίσης οι κ. Κωνσταντίνα Πισλή, Διευθύντρια του γραφείου του Γ.Γ., Δημήτρης Σουλιώτης, Διευθυντής Εφαρμοσμένης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Αδαμάντιος Κιρίμης, συνεργάτης του Γ.Γ., Στέλιος Αποστόλου, Αντιδήμαρχος Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης, Πολιτισμού, Νέας Γενιάς και Κοινωνικής Προστασίας, Εύη Λάππα, Γενική Γραμματέας Δήμου Θέρμης, Χρύσα Κλιματσούδα, διευθύντρια του Γραφείου Παιδείας Δήμου Θέρμης, Αθανάσιος Σαρακίνος, συνεργάτης του Δημάρχου Θέρμης.

Στην υπογραφή του μνημονίου οδήγησε η συναντίληψη των δύο συμβαλλόμενων σχετικά με τις αυξημένες ανάγκες, ιδιαίτερα της νεολαίας του Δήμου Θέρμης, αλλά και την αναγκαιότητα παρεμβάσεων εκ μέρους της Πολιτείας με στόχο την ανάσχεση του φαινομένου της εκροής σημαντικού έμψυχου δυναμικού, κυρίως των νέων, προς άλλες χώρες.

Με το παρόν μνημόνιο, Δήμος και ΓΓΕΕΚΔΒΜ&Ν συστηματοποιούν και προσδίδουν νέα δυναμική και προοπτική στην έως τώρα συνεργασία τους στους τομείς της νεολαίας, της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και της δια βίου μάθησης, όπως ορίζονται τόσο από τις εθνικές προτεραιότητες, όσο και από την ευρωπαϊκή στρατηγική για την Διά βίου μάθηση και τη Νεολαία, αλλά και τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ.

Στο μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ Δήμου Θέρμης και ΓΓΕΕΚΔΒΜ&Ν περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων οι ακόλουθες δράσεις και στόχοι:
– Αναβάθμιση της συμμετοχής του Δήμου Θέρμης στο ευρωπαϊκό δίκτυο «Europe Goes Local», καθώς και στο εθνικό δίκτυο δήμων για την ανάπτυξη πολιτικών για τη νεολαία, την ευθύνη για την υλοποίηση των οποίων στην Ελλάδα έχει η ΓΓΕΕΚΔΒΜ&Ν.
– Ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα της Επαγγελματικής Κατάρτισης και της Διά Βίου Μάθησης με βάση τις προτάσεις οι οποίες θα διαμορφώνονται από την Επιτροπή Δια Βίου Μάθησης (ΕΔΙΒΙΜ) του δημοτικού συμβουλίου Θέρμης, προς το δημοτικό συμβούλιο.

– Στρατηγικός σχεδιασμός για την ενίσχυση των μέτρων, των δράσεων και των πολιτικών που θα διευκολύνουν τη μετάβαση πολιτών ευρύτερων ηλικιών και ιδιαίτερα των νέων, από την εκπαίδευση/κατάρτιση στην τοπική αγορά εργασίας, ενισχύοντας τις προοπτικές απασχόλησης.
– Ενίσχυση των δράσεων της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, με έμφαση σε προγράμματα για γονείς, αλλά και ιδιαίτερα σε παρεμβάσεις που διευρύνουν και εμβαθύνουν την διαγενεακή συνεργασία στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης. Οι δράσεις θα σχεδιάζονται και θα εφαρμόζονται στοχευμένα σε ομάδες που πλήττονται από δυσμενείς κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες ή από άλλους παράγοντες που συνδέονται με το φύλο, την ηλικία, την εθνική ή πολιτισμική ταυτότητα ή κάποια μορφή αναπηρίας.
– Ανάπτυξη του δομημένου διαλόγου για θέματα που αφορούν δημότες κάθε ηλικίας.
– Αξιοποίηση της ευκαιρίας της ιδιότητας του Δήμου Θέρμης ως Μέλους του Παγκόσμιου Δικτύου των Πόλεων που Μαθαίνουν/Global Network of Learning Cities της UNESCO /Learning Cities.
– Αξιοποίηση της δοκιμασμένης λειτουργίας της Επιτροπής του δημοτικού συμβουλίου για τη Διά Βίου Μάθηση ως γνωμοδοτικού οργάνου. Στην παραπάνω Επιτροπή συμμετέχουν ερευνητικοί, εκπαιδευτικοί φορείς (πανεπιστήμια, μονάδες εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων, συμπεριλαμβανομένης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης), παραγωγικοί φορείς και λοιποί κοινωνικοί εταίροι που λειτουργούν στα όρια του Δήμου, καθώς και το σύνολο των δομών του Δήμου.
– Υποστήριξη της λειτουργίας του Συμβουλίου Νέων Θέρμης.
– Ενθάρρυνση της συμμετοχής των δημοτών σε πρωτοβουλίες ομάδων της κοινωνίας των πολιτών αναπτύσσοντας και ενδυναμώνοντας το πλέγμα των ικανοτήτων του ενεργού ευρωπαίου πολίτη.
– Διευκόλυνση της προώθησης της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων από τον Δήμο Θέρμης.
– Χορήγηση όλων των απαραίτητων διοικητικών αδειών από τον Δήμο Θέρμης για τη λειτουργία ενημερωτικών περιπτέρων της ΓΓΕΕΚΔΒΜ&Ν σε κεντρικά σημεία του Δήμου.
– Διοργάνωση δράσεων και εκδηλώσεων που συνδέονται με θέματα επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης, διά βίου μάθησης και νεολαίας.
– Συνεργασία για την υλοποίηση διεθνών συναντήσεων νέων στη Θέρμη, καθώς και συμμετοχή σε δράσεις στο πλαίσιο του διαλόγου με τη νεολαία.

Ο Δήμαρχος Θέρμης Θεόδωρος Παπαδόπουλος δήλωσε ότι “το μνημόνιο συνεργασίας με τη ΓΓΕΕΚΔΒΜ&Ν το είχαμε συζητήσει και συμφωνήσει εδώ και πολύ καιρό, αλλά δυστυχώς, λόγω της πανδημίας δεν καταφέραμε να βρεθούμε από κοντά ώστε να προχωρήσουμε στα επόμενα βήματα. Πριν απ’ όλα θέλω να πως ότι καλωσορίζουμε έναν φίλο της Θέρμης, τον Γενικό Γραμματέα κ. Βούτσινο, ο οποίος βοηθά το δήμο μας, όχι μόνον σε αυτό το θέμα, αλλά και σε άλλα ζητήματα, όπως το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης το οποίο ελπίζουμε να ξεκινήσει να λειτουργεί από τον Σεπτέμβριο. Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα αυτό για το δήμο μας, αλλά και για την ανατολική Θεσσαλονίκη γενικότερα και θέλω να ευχαριστήσω τον κ. Γενικό για τη βοήθεια που προσέφερε σ’ αυτό. Σήμερα υπογράφουμε ένα μνημόνιο συνεργασίας με την ΓΓΕΕΚΔΒΜ&Ν μέσω του οποίου ο δήμος προσβλέπει στο να βελτιώσει τη λειτουργία του σε ό,τι αφορά τους συγκεκριμένους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της διά βίου μάθησης και της νεολαίας. Εμείς ως δήμος έχουμε μια πολύ καλή παράδοση στον τομέα της διά βίου μάθησης, πάντα είχαμε πολλά τμήματα και πολλούς εκπαιδευόμενους κι επίσης έχουμε δημιουργήσει και τη δημοτική επιτροπή Διά Βίου Μάθησης η οποία λειτουργεί συμβουλευτικά προς το δημοτικό συμβούλιο. Επίσης εδώ και περίπου ενάμιση χρόνο έχουμε προχωρήσει στην ανασύσταση του δημοτικού συμβουλίου νεολαίας, σε νέα πρότυπα, στη βάση της κοινωνιοκρατίας, με ελεύθερο πλαίσιο λειτουργίας, χωρίς καμία εξάρτηση από τη δημοτική αρχή και για το λόγο αυτό αγκαλιάστηκε από τους νέους.
Κύριος στόχος της συνεργασίας μας με τη ΓΓΕΕΚΔΒΜ&Ν είναι να βοηθήσουμε τη νεολαία του δήμου μας. Εμείς ως δήμος θα αξιοποιήσουμε αυτή τη συνεργασία και όλες τις δυνατότητες που θα μας παρέχει η ΓΓΕΕΚΔΒΜ&Ν, ώστε να σταματήσουμε τη φυγή των νέων μας προς το εξωτερικό, προσφέροντας ευκαιρίες και εφόδια στα παιδιά που βρίσκονται εδώ”.

Ο Γενικός Γραμματέας Γεώργιος Βούτσινος ευχαρίστησε το δήμαρχο “για τη συνεργασία του δήμου με τη ΓΓΕΕΚΔΒΜ&Ν, αλλά και για τη φιλία του γιατί όπως είπε, με νιώθει ως ένα φίλο της Θέρμης κι εγώ με τη σειρά μου αισθάνομαι ότι εδώ έχουν φίλους”. Παράλληλα, τόνισε, πως “πέρασε κοντά ένας χρόνος από τότε που είχαμε συναντηθεί στην Αθήνα και είχαμε συζητήσει και συμφωνήσει να υπογράψουμε ένα μνημόνιο συνεργασίας το οποίο δεν θα είναι μόνον για το φαίνεσθαι, για να βγάλουμε ένα δελτίο Τύπου και μια φωτογραφία, σημασία έχει να προχωρήσουμε επί της ουσίας σε όλα αυτά τα οποία περιγράφονται σε αυτό το μνημόνιο. Από τότε πέρασε ένας δύσκολος χρόνος που δεν μας επέτρεψε να κάνουμε πράξη όλα αυτά που είχαμε συμφωνήσει. Όμως, μέσα σε αυτόν τον χρόνο, έγιναν πάρα πολλά πράγματα στο νομοθετικό επίπεδο που οδήγησαν στην ψήφιση ενός νόμου τις παραμονές των Χριστουγέννων που αποτελεί μια ολιστική μεταρρύθμιση του συστήματος επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με δύο κύρια στοιχεία: τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων καθώς και των δύο βαθμών της αυτοδιοίκησης, τόσο στον τομέα του σχεδιασμού όσο και στην εφαρμογή τους γιατί οι διαπιστώσεις που είχαν γίνει όλα τα προηγούμενα χρόνια είναι ότι η επαγγελματική εκπαίδευση όπως δούλευε δεν ήταν αποτελεσματική και δεν ήταν ελκυστική. Αυτά τα δύο θέλουμε να διορθώσουμε, ώστε όσοι θα επιλέγουν αυτό το μονοπάτι, και περισσότεροι να είναι και όταν τελειώνουν να βρίσκουν μια θέση στην αγορά εργασίας”.

 

 


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο