Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου|

κατάλογοςΤη σύσταση του Τοπικού  Συντονιστικού Οργάνου για την Πολιτική Προστασία του Δήμου Θέρμης  αποφάσισε κατά τη χθεσινή συνεδρίασή του το δημοτικό συμβούλιο και όρισε  τους εκπροσώπους του που είναι ο Δήμαρχος Θέρμης, Θεόδωρος Παπαδόπουλος ως Πρόεδρος και ο Aντιδήμαρχος  Βασίλειος Μουστάκας και η Δημοτική Σύμβουλος Ευγενία Αγοραστούδη. Στην Επιτροπή Προσδιορισμού Χώρων Συγκέντρωσης – Καταφυγής για Σεισμούς, το Δημοτικό Συμβούλιο όρισε τους Δημοτικούς Συμβούλους Σωκράτη Σαμαρά, Σταύρο Κουγιουμτζίδη και Χρήστο Σαραφιανό.

Το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας όπως προβλέπεται από το αρ. 13 του Ν.3013/2002 στην έδρα κάθε Δήμου, συστήνεται στην έδρα κάθε Δήμου και αποτελείται από τους :
ι. Δήμαρχο ως Πρόεδρο.
ιι. Δύο Δημοτικούς Συμβούλους, που ορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εκ των οποίων ο ένας προέρχεται από τη μειοψηφία.
ιιι. Ειδικευμένα στελέχη πολιτικής προστασίας της Περιφέρειας και του νομού.
ιν. Εκπρόσωπο Στρατιωτικού Διοικητή της περιοχής, “Διοικητή Αστυνομικού Τμήματος της έδρας του δήμου, εκπρόσωπο της Λιμενικής Αρχής, εφόσον έχει ως έδρα τον αντίστοιχο δήμο και διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της έδρας του δήμου ή εκπρόσωπο της αντίστοιχης της έδρας του νομού.
ν. Προϊστάμενο τεχνικών υπηρεσιών του Ο.Τ.Α..
νι. Προϊστάμενο του οικείου δασαρχείου ή εκπρόσωπο της Διεύθυνσης Δασών της Περιφέρειας.
νιι. Εκπροσώπους Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας.

Στις συνεδριάσεις του Τοπικού Συντονιστικού Οργάνου λαμβάνουν μέρος εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων της έδρας του δήμου, καθώς και άλλοι εκπρόσωποι υπηρεσιών, μετά από πρόσκληση του Προέδρου. Κατά τη διάρκεια της εξέλιξης της καταστροφής, καθώς και του έργου αποκατάστασης των ζημιών, το πιο πάνω Όργανο λειτουργεί σε εικοσιτετράωρη βάση.

Με το υπ αριθμ. 29049/23-07-2014 έγγραφο προς τους εμπλεκόμενους φορείς ο Δήμος Θέρμης ζήτησε να οριστούν οι εκπρόσωποι των φορέων αυτών στο Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου.


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Close Search Window