Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Ενημέρωση|

DEH REVMA 2

Ο Δήμος Θέρμης ήταν από τους πρώτους Δήμους της Ελλάδας που προχώρησε στην σύσταση ειδικής Επιτροπής με την υπ’ αριθμ. 681/2018 απόφαση του Δημάρχου ΘΕΡΜΗΣ, σε εφαρμογή του άρθρου 36 Ν.4508/22.12.2017 (ΦΕΚ 200/22.12.2017 τ. Α΄) και της ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/7408/1228/08.02.2018 (ΦΕΚ 474/14.02.2017 τ. Β΄). Σκοπός της Επιτροπής ήταν ο έλεγχος των αιτήσεων, η αξιολόγηση της πραγματικής οικονομικής και περιουσιακής κατάστασης των αιτούντων, η χορήγηση του ειδικού βοηθήματος και η εντολή άμεσης επανασύνδεσης του ηλεκτρικού ρεύματος των ευπαθών καταναλωτών που κατοικούν σε περιοχή αρμοδιότητας του Δήμου μας και έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Η Επιτροπή του Δήμου Θέρμης για την εφάπαξ χορήγηση του βοηθήματος για την επανασύνδεση ηλεκτρικού ρεύματος συνεδρίασε δύο φορές το τελευταίο χρονικό διάστημα προκειμένου να εξετάσει δεκαπέντε νέα αιτήματα δημοτών.
Αναλυτικά κατά την 3η Συνεδρίαση εξετάστηκαν 8 νέες αιτήσεις και επανεξετάστηκε 1. Από αυτές εγκρίθηκαν οι 3 από τις 8 νέες αιτήσεις, καθώς και η 1 που επανεξετάστηκε.
Κατά την 4η Συνεδρίαση εξετάστηκαν 7 νέες αιτήσεις και επανεξετάστηκε 1. Από αυτές εγκρίθηκαν 6 από τις 7 νέες αιτήσεις και η 1 αίτηση που επανεξετάστηκε.

DEH REVMA 1

Το αρμόδιο Γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας ενημέρωσε τηλεφωνικά τους πολίτες για την έγκριση της αίτησής τους από την ειδική Επιτροπή και τις πρόσθετες ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβούν, προκειμένου να κριθούν δικαιούχοι. Δε στάθηκε δυνατή η επικοινωνία με τον πολίτη που η αίτησή του απορρίφθηκε από την επιτροπή. Εξέδωσε τις αποφάσεις για όλες τις αιτήσεις που εγκρίθηκαν και τις παρέδωσε στον εκπρόσωπο του ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, ώστε να ολοκληρωθεί ο έλεγχος των τεχνικών στοιχείων, να καταβληθούν τα εγκεκριμένα ποσά του ειδικού βοηθήματος στους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας και να δοθεί η εντολή επανασύνδεσης. Οι καταναλωτές θα ενημερωθούν για την ολοκλήρωση της διαδικασίας με την έκδοση έκτακτου λογαριασμού από τη ΔΕΗ ΑΕ.
Με τη συγκέντρωση νέων αιτήσεων η ειδική Επιτροπή θα συνεδριάσει εκ νέου και η διαδικασία θα υποστηρίζεται από το Δήμο Θέρμης για όσο χρονικό διάστημα ισχύει η σχετική νομοθεσία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από τη σύσταση και λειτουργία της στην  Επιτροπή έως σήμερα έχουν καταθέσει αίτηση για επανασύνδεση ηλεκτρικού ρεύματος Σαράντα έξι (46) δημότες – κάτοικοι  του Δήμου Θέρμης. Από αυτές εγκρίθηκαν με την αρχική αίτηση οι 23 και απορρίφθηκαν 23 αιτήσεις αρχικά για διάφορους λόγους όπως ενεργή σύνδεση στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας, υπέρβαση εισοδηματικών ή περιουσιακών στοιχείων, μη υποβολή απαραίτητων δικαιολογητικών κ.α. Ύστερα από επανεξέταση 14 αιτήσεων, λόγω τροποποίησης της ισχύουσας νομοθεσίας, μεταβολής στοιχείων, αποσύνδεση από το ηλεκτρικό δίκτυο εγκρίθηκαν άλλες 5. Συμπερασματικά το σύνολο των εγκριθέντων αιτήσεων είναι 28 (23+5) και των απορριφθέντων αιτήσεων 18 (23-5).


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Close Search Window