Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Προκηρύξεις|

Την πρόσληψη, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες, συνολικά εξήντα εφτά ατόμων για την καθαριότητα των σχολικών μονάδων για το διδακτικό έτος 2020-21 ανακοινώνει ο δήμος θέρμης με την  υπ . αριθμ. 28955/20-08-2020 ΨΕΕΓΩΡΣ-Α5Υ
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι τρεις (3) εργάσιμες μέρες και αρχίζει από την επομένη της ανάρτησης της ανακοίνωσης στο δημοτικό κατάστημα. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν μόνο τη συνημμένη αίτηση με αριθμ. 28955/20-08-2020, η οποία βρίσκεται στο Παράρτημα 2 της ανακοίνωσης με  αριθμ. πρωτ υπ . αριθμ. 28955/20-08-2020 ΨΕΕΓΩΡΣ-Α5Υ και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση info@thermi.gov.gr έως και την Τετάρτη 26 Αυγούστου 2020.  Η αίτηση συμμετοχής, που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.
Δείτε τις πληροφορίες για τις θέσεις ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα, αριθμό ατόμων στον πίνακα Α και για τα αντίστοιχα απαιτούμενα προσόντα στον πίνακα Β της υπ . αριθμ. 28955/20-08-2020 ΨΕΕΓΩΡΣ-Α5Υ

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2313300747-742


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο