Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Ενημέρωση|

Ο Δήμαρχος Θέρμης, ανακοινώνει την υπ. αριθμ. 21635/25-06-2020 ( ΑΔΑ 6ΑΑΟΩΡΣ-ΝΞ1) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη τεσσάρων ( 4 ) ατόμων  ειδικότητας :

α) ΔΕ Ξυλουργός

β) ΔΕ Οδηγός Γ΄κατηγορίας

γ) ΔΕ Ηλεκτρολόγος Εγκαταστάτης 1ης Ομάδας  Α΄Ειδικότητας

δ) ΔΕ Χειριστής Μηχανήματος Έργου ( JCB),

με 2/μήνη  σύμβαση εργασίας για την κάλυψη έκτακτων αναγκών  της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, που προκλήθηκαν λόγω των έκτακτων μέτρων του covid-19.

Αιτήσεις μπορούν να καταθέσουν οι ενδιαφερόμενοι, αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στο email: info@thermi.gov.gr από 26-06-2020 έως και  02-07-2020.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας.

Ακολούθως παρουσιάζονται η σχετική προκήρυξη καθώς και όλα τα απαραίτητα έντυπα συμμετοχής στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος :
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΜΗΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΙΟΥΛΙΟΣ -ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2020 ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΜΗΝΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΗ ΚΩΛΥΜΑΤΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠ. ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο