Γραφείο Απασχόλησης - Αγγελίες Εργασίας|

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης ανακοινώνει  πρόσληψη προσωπικού, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των ∆ιευθύνσεων Ανακύκλωσης και ∆ιαχείρισης Αστικών Απορριµµάτων & Βιώσιµης Κινητικότητας & ∆ικτύων του ∆ήµου, ως εξής:

328 YE Εργατών-τριών Καθαριότητας
55 ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων και Φορτηγών Οχημάτων Καθαριότητας
18 ΔΕ Οδηγών Ρυμουλκών Οχημάτων Καθαριότητας
3 ΔΕ Ηλεκτρο τεχνιτών Αυτοκινήτων
14 ΔΕ ΜηχανικώνΑυτοκινήτων
2 ΔΕ Ηλεκτροσυγκολλητών
2 ΔΕ Τεχνιτών Βαφής Αυτοκινήτων
2 ΔΕ Χειριστών γερανοφόρων μηχανημάτων
4 ΔΕ Τεχνιτών Ελαστικών
2 ΔΕ Εργαλειομηχανών Τόρνου
5 ΔΕ Ηλεκτρο τεχνιτών Εναεριτών
5 ∆Ε Χειριστών Ανυψωτικών Καλαθοφόρων Μηχανηµάτων

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 14/6/2013-25/6/2013
Τηλέφωνο: 2313/317116, 317130, 317626, 317262


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Close Search Window