Γραφείο Απασχόλησης - Αγγελίες Εργασίας|

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (Ε.Β.Ε.Θ.), αποφάσισε να προβεί στην πρόσληψη πέντε (5) ασκούμενων δικηγόρων, οι οποίοι θα πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Ε.Β.Ε.Θ.

Το χρονικό διάστημα της πρακτικής άσκησης θα αρχίσει στις 16.09.2014 και θα λήξει στις 28.02.2015, με δικαίωμα παράτασης για έξι (6) μήνες.

Το ύψος της μηνιαίας αμοιβής κάθε ασκούμενου δικηγόρου θα ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων ευρώ (600€). Το ωράριο ημερήσιας απασχόλησής τους ορίζεται σε οκτώ (8) ώρες.

Ενόψει των παραπάνω, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι ασκούμενοι δικηγόροι να υποβάλουν σχετική αίτηση στο Τμήμα Διοικητικού του Ε.Β.Ε.Θ. (ταχυδρομική διεύθυνση: Τσιμισκή 29, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54624), από τις 28.08.2014 έως τις 08.09.2014

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Διοικητικού του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, τηλέφωνο επικοινωνίας 2310370190,1 αρμόδιος κ. Γεώργιος Τσιβελεκίδης.

Σχετικός σύνδεσμος:
https://diavgeia.gov.gr


Κοινοπόιηστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Close Search Window