Ανακοινώσεις, Ενημέρωση, Προκηρύξεις, Χωρίς κατηγορία|

Ο Δήμαρχος Θέρμης, ανακοινώνει την υπ. αριθμ. 6952/20-2-2020 πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την πρόσληψη τριών (3) ατόμων ειδικότητας, ΔΕ Διοικητικού (2 θέσεις) και ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού (1 θέση) με δίμηνη σύμβαση εργασίας για την κάλυψη έκτακτων αναγκών για τις ανάγκες της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας.

Αιτήσεις μπορούν να καταθέσουν οι ενδιαφερόμενοι, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στο 1ο όροφο του Δημαρχιακού Κτιρίου του Δήμου Θέρμης (Δημαρχείο Θέρμης, Δημοκρατίας 1, Θέρμη) από 21-02-2020 έως και 25-02-2020.

Πληροφορίες στο τηλ.2313-300742, 743, 747

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΜΗΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΣΕΠ ΓΙΑ Η-Υ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΤΛΟΥΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

 

 


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο