Ανακοινώσεις|

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ-3


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Ανακοινώσεις|

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ-2


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Ανακοινώσεις|

φεβρουαριος 2


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Ανακοινώσεις|

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ-1


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Ανακοινώσεις|

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Ανακοινώσεις|

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Ανακοινώσεις|

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-2


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Ανακοινώσεις|

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Ανακοινώσεις|

                               θΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.   Μερική ανάκληση της αριθ. 598/2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ως προς τη διενέργεια κλήρωσης για τον ορισμό μέλους στην επιτροπή διενέργειας δημοπρασιών και αξιολόγησης προσφορών για την εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με το Π.Δ. 28/80 για το έτος 2014.        

2.   Ανάληψη υποχρεώσεων (δέσμευση πιστώσεων), έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκτέλεση της «Προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης και  θέρμανσης  και ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Θέρμης, του ΚΕ.ΚΟ.ΠΡΟ. , της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., της Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ, της Α/θμιας και της Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής του  Δήμου Θέρμης».

3.   Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Συντήρηση και υποστήριξη εφαρμογών λογισμικού Δήμου Θέρμης».

4.   Έγκριση πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση της  προμήθειας: «Ειδών φαρμακείου για τις ανάγκες του δήμου Θέρμης, της Α’θμιας και της Β’θμιας σχολικής επιτροπής του δήμου και του ΚΕΚΟΠΡΟ».

5.   Συγκρότηση επιτροπών διαγωνισμού  έργων για το έτος 2014.

6.   Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού της υπ’ αριθ. 44/2013 μελέτης «Μελέτη Β’ Αναδασμού αγροκτήματος Βασιλικών της Δ.Ε. Βασιλικών του Δήμου Θέρμης και Μ.Π.Ε. έργων αναδασμού»

7.   Ανάληψη υποχρέωσης (δέσμευση πίστωσης) και σύσταση πάγιας προκαταβολής Δήμου Θέρμης

8.   Ανάληψη υποχρεώσεων (δέσμευση πιστώσεων) για επιχορηγήσεις και εισφορά

9.   Ανάληψη υποχρεώσεων (δέσμευση πιστώσεων) για ανειλημμένες υποχρεώσεις του Δήμου.

10.Ανάληψη υποχρεώσεων (δέσμευση πιστώσεων) για εκτέλεση προμηθειών και εργασιών.


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Ανακοινώσεις|

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Ανακοινώσεις|

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Ανακοινώσεις|

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ-3


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Ανακοινώσεις|

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ-2


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Ανακοινώσεις|

δεκεμβρης 3


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Ανακοινώσεις|

δεκεμβρης


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Ανακοινώσεις|

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ OIK


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Ανακοινώσεις|

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-3 ΟΙΚ


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Χωρίς κατηγορία|

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-2 ΟΙΚ


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Ανακοινώσεις|

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-1 oik


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Ανακοινώσεις|

νοεμβριος


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Ανακοινώσεις|

νοεμβριος 2


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Ανακοινώσεις|

νοεμβριος


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Ανακοινώσεις|

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-3


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Ανακοινώσεις|

οκτωβρης 3


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Ανακοινώσεις|

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-2 ΟΙΚ


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Ανακοινώσεις|

οκτωβρης 2


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Ανακοινώσεις|

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-1 oik


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Χωρίς κατηγορία|

οκτωβρης


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Ανακοινώσεις|

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-2 οικ


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Ανακοινώσεις|

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΙΚ


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Ανακοινώσεις|

ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Ανακοινώσεις|

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 3 ΕΠΖ


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Ανακοινώσεις, Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής, Ενημέρωση|

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ-1


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Ανακοινώσεις, Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής, Ενημέρωση|

prosklisi gia oikonomiki


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Ανακοινώσεις|

ΙΟΥΛΙΟΣ-4 oik


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Ανακοινώσεις|

ΙΟΥΛΙΟΣ 3 epz


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Ανακοινώσεις|

ΙΟΥΛΙΟΣ-3. oik


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Ανακοινώσεις|

ΙΟΥΛΙΟΣ-2 oik


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Ανακοινώσεις|

ΙΟΥΛΙΟΣ 2 EPZ

 


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Ανακοινώσεις, Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής|

(περισσότερα…)


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Ανακοινώσεις|

ioulios oik


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Ανακοινώσεις|

ioulios epz


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Ανακοινώσεις|

ΙΟΥΝΙΟΣ-3 oik


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Ενημέρωση|

ΙΟΥΝΙΟΣ-2 oik


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Ανακοινώσεις|

ΙΟΥΝΙΟΣ epz


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Ανακοινώσεις|

ΙΟΥΝΙΟΣ oik-1


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Ανακοινώσεις|

ΜΑΙΟΣ 3 epz


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Ανακοινώσεις|

ΜΑΙΟΣ oik-3


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Ανακοινώσεις|

ΜΑΙΟΣ-2 oik


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Ανακοινώσεις|

ΜΑΙΟΣ 2 epz


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Ανακοινώσεις, Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής|

ΜΑΙΟΣ


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Ανακοινώσεις, Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής|

ΑΠΡΙΛΙΟΣ-3 oik


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Ανακοινώσεις|

apr 2 oik


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Ανακοινώσεις|

apr 2 epz


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής|

ΑΠΡΙΛΙΟΣ-1 oik


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Ανακοινώσεις|

ΑΠΡΙΛΙΟΣ oik


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Ανακοινώσεις|

ΜΑΡΤΙΟΣ-3 oik

ΜΑΡΤΙΟΣ 3 epz

 


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Ανακοινώσεις|

ΜΑΡΤΙΟΣ 2 EPZ

 


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Ανακοινώσεις|

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ οικ


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής|

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΕΠΖ


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Close Search Window