Ανακοινώσεις|

                               θΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.   Μερική ανάκληση της αριθ. 598/2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ως προς τη διενέργεια κλήρωσης για τον ορισμό μέλους στην επιτροπή διενέργειας δημοπρασιών και αξιολόγησης προσφορών για την εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με το Π.Δ. 28/80 για το έτος 2014.        

2.   Ανάληψη υποχρεώσεων (δέσμευση πιστώσεων), έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκτέλεση της «Προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης και  θέρμανσης  και ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Θέρμης, του ΚΕ.ΚΟ.ΠΡΟ. , της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., της Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ, της Α/θμιας και της Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής του  Δήμου Θέρμης».

3.   Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Συντήρηση και υποστήριξη εφαρμογών λογισμικού Δήμου Θέρμης».

4.   Έγκριση πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση της  προμήθειας: «Ειδών φαρμακείου για τις ανάγκες του δήμου Θέρμης, της Α’θμιας και της Β’θμιας σχολικής επιτροπής του δήμου και του ΚΕΚΟΠΡΟ».

5.   Συγκρότηση επιτροπών διαγωνισμού  έργων για το έτος 2014.

6.   Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού της υπ’ αριθ. 44/2013 μελέτης «Μελέτη Β’ Αναδασμού αγροκτήματος Βασιλικών της Δ.Ε. Βασιλικών του Δήμου Θέρμης και Μ.Π.Ε. έργων αναδασμού»

7.   Ανάληψη υποχρέωσης (δέσμευση πίστωσης) και σύσταση πάγιας προκαταβολής Δήμου Θέρμης

8.   Ανάληψη υποχρεώσεων (δέσμευση πιστώσεων) για επιχορηγήσεις και εισφορά

9.   Ανάληψη υποχρεώσεων (δέσμευση πιστώσεων) για ανειλημμένες υποχρεώσεις του Δήμου.

10.Ανάληψη υποχρεώσεων (δέσμευση πιστώσεων) για εκτέλεση προμηθειών και εργασιών.

Αφήστε μια απάντηση

Close Search Window