Αποφάσεις Τοπικών Συμβουλίων, Ταγαράδες|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ΤΑΓΑΡΑΔΕΣ 08-10-2013                                       

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                        Αρ. Πρωτ: 41809

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ         

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 

ΤΟΠ. ΚΟΙΝ.ΤΑΓΑΡΑΔΩΝ

ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ          :Ρ. Φεραίου 22

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  :Μητακίδης Ηρακλής

ΤΗΛ.                    :23920 71894

FAX.                    :23920 71395

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/10 (Φ.Ε.Κ. 87 τεύχος Α΄/2010) περί ΄΄Νέα Αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης πρόγραμμα Καλλικράτης΄΄ σας παρακαλούμε να πάρετε μέρος στην συγκέντρωση του συμβουλίου της  Τοπικής  κοινότητας  Ταγαράδων, η οποία θα γίνει στο κοινοτικό κατάστημα στις 10-10-2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:30 κατά την οποία θα συζητηθεί το παρακάτω θέμα:

1.΄΄ Παράταση μίσθωσης Λατομείου. ΄΄

Ο Πρόεδρος

              της Τοπικής Κοινότητας  Ταγαράδων

ΚΑΛΑΘΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                 

 

 


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Αποφάσεις Τοπικών Συμβουλίων, Ταγαράδες|

Πρόσκληση10.12                                                                                                                                             


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Close Search Window