Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Ενημέρωση|

«Access to alternative dispute resolution mechanisms for consumers” logo

Σε μία σημαντική πρόσκληση ύψους 1.000.000 ευρώ προχώρησε η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Καταναλωτές 2020 με τίτλο «Access to alternative dispute resolution mechanisms for consumers”,  η οποία απευθύνεται μεταξύ άλλων και στους δήμους, με στόχο να διευκολύνει την πρόσβαση των καταναλωτών σε συστήματα εναλλακτικής επίλυσης διαφορών σύμφωνα με την οδηγία 2013/11 / ΕΕ9, μέσω μέτρων για τους ευάλωτους καταναλωτές, αναπτύσσοντας τη δικτύωση εθνικών φορέων εναλλακτικής επίλυσης διαφορών, προωθώντας δραστηριότητες παρακολούθησης της λειτουργίας και της αποτελεσματικότητας των μηχανισμών επίλυσης διαφορών.

Η χρηματοδότηση αυτή είναι πολύ σημαντική σε μια εποχή όπου η αγορά γίνεται όλο και περισσότερο απρόσωπη, μεγάλες εταιρείες δημιουργούν συνθήκες καρτέλ, οι καταναλωτές δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να αντεπεξέλθουν οικονομικά σε μια δικαστική διαμάχη και οι δήμοι αναπτύσσουν συμβουλευτικές υπηρεσίες προς τους δημότες με σκοπό την προστασία τους.
Παράλληλα αναπτύσσεται μέσω των δήμων και ο θεσμός του διαμεσολαβητή.

Η συγκεκριμένη πρόσκληση έχει καταληκτική ημερομηνία την 4η Δεκεμβρίου 2018 και χρηματοδοτεί το 50{9277431203aab0aa2421f575dad9809b2ce7438027171783f545e8a654977a78} της δράσης.

Αναλυτικά η Πρόσκληση παρουσιάζεται ακολούθως:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cp/topics/cons-adr-2018.html

 

 

 


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο