Ανακοινώσεις, Γραφείο Απασχόλησης - Αγγελίες Εργασίας|

fodsaLogoΟ Περιφερειακός Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων που εδρεύει Θεσσαλονίκη, ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οχτώ (8) μηνών, συνολικά εκατόν είκοσι πέντε (125) ατόμων σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα. Δείτε  παρακάτω τους πίνακες με τις θέσεις ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμό ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β).

ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟ Η/Υ

ΣΟΧ1-2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Close Search Window