Διακηρύξεις, Ενημέρωση|

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΔΩΝ

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι αν αποστέλλουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους στο email s.kolokythas@thermi.gov.gr, σε περίπτωση που χρειασθεί να ενημερωθούν για θέματα που αφορούν το διαγωνισμό.


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Διακηρύξεις, Ενημέρωση|

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Διακηρύξεις, Ενημέρωση|

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΨΗΦ ΥΠ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΔΩΝ signed

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΦΥΛΛΟ (ΕΝΤΥΠΟ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΕΥΔ

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι αν αποστέλλουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους στο email s.kolokythas@thermi.gov.gr, σε περίπτωση που χρειασθεί να ενημερωθούν για θέματα που αφορούν το διαγωνισμό.

 


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο