Διακηρύξεις, Ενημέρωση|

ΜΕΛΕΤΗ ΑΔΡΑΝΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ & ΚΗΜΔΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ….ΩΕ4ΔΩΡΣ-ΓΦΝ

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστέλλουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους στο email s.mantalis@thermi.gov.gr, σε περίπτωση που χρειασθεί να ενημερωθούν για θέματα που αφορούν το διαγωνισμό.


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Διακηρύξεις|

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΩΛΠ4ΩΡΣ-Τ4Ν

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 6ΧΨΞΩΡΣ-50Χ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΟΡΑ ΝΕΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΔΡΑΝΗ
Όσοι λαμβανουν τα τεύχη απο το site Δήμου Θέρμης παρακαλούνται να αποστέλουν e-mail γνωστοποίησης στην ηλεκτρονικη διευθυνση m.kiriakis@thermi.gov.gr προκειμένου να ενημερώνονται έγκαιρα για τυχον διευκρινήσεις επί του διαγωνισμού.


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Διακηρύξεις|

ΠΡΟΚ ΑΓΟΡΑΡ (1)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΔΡΑΝΗ

ΔΙΑΚ ΑΓΟΡΑ ΑΔΡΑΝΗ

ΜΕΛΕΤΗ
Όσοι λαμβανουν τα τεύχη απο το site Δήμου Θέρμης παρακαλούνται να αποστέλουν e-mail γνωστοποίησης στην ηλεκτρονικη διευθυνση m.kiriakis@thermi.gov.gr προκειμένου να ενημερώνονται έγκαιρα για τυχον διευκρινήσεις επί του διαγωνισμού


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Διακηρύξεις|

1η ΕΠΑΝ.ΠΕΡΙΛ.ΑΔΡΑΝΗ ΩΖΣ1ΩΡΣ-Τ34

1η ΕΠΑΝ.ΔΙΑΚ ΑΓΟΡΑ ΑΔΡΑΝΗ


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Διακηρύξεις|

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΡΑΝΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΔΡΑΝΗ


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο