Διακηρύξεις|

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΩΛΠ4ΩΡΣ-Τ4Ν

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 6ΧΨΞΩΡΣ-50Χ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΟΡΑ ΝΕΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΔΡΑΝΗ
Όσοι λαμβανουν τα τεύχη απο το site Δήμου Θέρμης παρακαλούνται να αποστέλουν e-mail γνωστοποίησης στην ηλεκτρονικη διευθυνση m.kiriakis@thermi.gov.gr προκειμένου να ενημερώνονται έγκαιρα για τυχον διευκρινήσεις επί του διαγωνισμού.

Αφήστε μια απάντηση

Διακηρύξεις|

ΠΡΟΚ ΑΓΟΡΑΡ (1)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΔΡΑΝΗ

ΔΙΑΚ ΑΓΟΡΑ ΑΔΡΑΝΗ

ΜΕΛΕΤΗ
Όσοι λαμβανουν τα τεύχη απο το site Δήμου Θέρμης παρακαλούνται να αποστέλουν e-mail γνωστοποίησης στην ηλεκτρονικη διευθυνση m.kiriakis@thermi.gov.gr προκειμένου να ενημερώνονται έγκαιρα για τυχον διευκρινήσεις επί του διαγωνισμού

Αφήστε μια απάντηση

Close Search Window