Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις|

Ο Δήμαρχος Θέρμης αναρτά την υπ. αριθμ. 9692/10-3-2020 προκήρυξη του ΑΣΕΠ, ΣΟΧ 1/2020 για την πρόσληψη έξι (6) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελής Πόρους.

Έναρξη υποβολής αιτήσεων από 12 Μαρτίου 2020 έως και 23 Μαρτίου 2020.

Ώρες  υποβολής  στο πρωτόκολλο του Δημαρχιακού Κτιρίου από τις 8:00 – 14:00 μ.μ.  (Δημοκρατίας 1, Τ.Κ. 57001, Θέρμη).

Σας ενημερώνουμε ότι βάση του Παραρτήματος του ΑΣΕΠ 2-12-2019 αναφέρεται ρητώς ” Όταν η υποβολή της αίτησης γίνεται αυτοπροσώπως, ο αρμόδιος υπάλληλος παραλαβής των αιτήσεων δεν παρέχει οδηγίες ή καθ οιονδήποτε τρόπο συμβουλές στους υποψηφίους για τον τρόπο συμπλήρωσης των αιτήσεων και τα πιστοποιητικά που απαιτούνται για την απόδειξη των ιδιοτήτων που επικαλούνται”.

Ο Δήμος Θέρμης για την καλύτερη εξυπηρέτηση των υποψηφίων αναρτά και υπόδειγμα Υπεύθυνων Δηλώσεων σχετικά με την ύπαρξη κωλύματος ή μη.

 ΣΟΧ 1-2020 ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ-ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ 02.12.2019

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 8-ΜΗΝΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΩΛΥΜΜΑΤΟΣ 8-ΜΗΝΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο