Ανακοινώσεις, Ενημέρωση, Προκηρύξεις|

Ο δήμος Θέρμης, σας καλεί να συμμετέχετε στην Προκήρυξη ΣΟΧ 2/2021 του ΑΣΕΠ (Α.Π. 21053/19-04-2021) στην κάλυψη έξι (6) θέσεων εργασίας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8/μηνη πλήρη απασχόληση)για τις εποχιακές και έκτακτες ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας και της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει αποκλειστικά μόνο μέσω ταχυδρομείου, με συστημένη επιστολή.

Ημερομηνία υποβολή των αιτήσεων από την Τετάρτη 12 Μαΐου 2021 έως και 21
Μαΐου 2021.

Επισυνάπτονται τα κάτωθι:
1 Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2021.
2. Παράρτημα 02-12-2019
3. Εντυπο ΣΟΧ 6
4. ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 2-2021 (9ΓΠ5ΩΡΣ-Κ4Δ-1)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ 02.12.2019

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 6

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΩΛΥΜΜΑΤΟΣ 8-ΜΗΝΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΗ ΚΩΛΥΜΑΤΟΣ 8-ΜΗΝΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (2)

ΠΡΟΣΟΧΗ….Αναπόσπαστο μέρος της Ανακοίνωσης αποτελεί το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ”
02-12-2019″ , το οποίο οι υποψήφιοι θα πρέπει να συμβουλευτούν
προκειμένου να συμπληρώσουν ορθά την αίτηση συμμετοχής.

Πληροφορίες: ΚΑΡΑΜΟΥΤΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, 2313-300747, 700.


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο