Γραφείο Απασχόλησης - Αγγελίες Εργασίας|

Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού προκηρύσσει την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 149 συνολικά θέσεων Τακτικού Προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του κλάδου Τελωνειακών στο Υπουργείο Οικονομικών:

Α΄ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), Ενενήντα τέσσερις (94) θέσεις
Β΄ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), Είκοσι οκτώ (28) θέσεις
Γ΄ Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), Είκοσι επτά (27) θέσεις

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 02/06/2014-19/06/2014


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Close Search Window