Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Ενημέρωση|

PURE_COSMOS_EUΔράσεις οι οποίες βελτιώνουν τη γραφειοκρατία προς τις επιχειρήσεις σε περιφερειακό επίπεδο εξετάστηκαν στο πλαίσιο της πέμπτης Συνεδρίασης της Ομάδας Τοπικής Υποστήριξης του έργου PURE COSMOS – Public authorities Role Enhancing Competitiveness of SMeS, στο εταιρικό σχήμα του οποίου συμμετέχει η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ, που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 16 Ιανουαρίου 2018, στις 12:00, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της Ανατολική ΑΕ ( 1ο χλμ Θέρμης – Τριαδίου). Όπως είναι γνωστό, το PURE COSMOS, στοχεύει στην ανάπτυξη των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των δημόσιων υπηρεσιών, για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και στη μείωση του διοικητικού φόρτου, με τη χρήση επιλεγμένων εργαλείων πολιτικής, μέσω της ανταλλαγής τεχνογνωσίας και εμπειριών από τις Περιφέρειες των χωρών που συμμετέχουν στο έργο.

Κατά την 5η συνάντηση της Ομάδας Τοπικής Υποστήριξης, παρουσιάστηκαν η Υπηρεσία Μιας Στάσης της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,ηπρο-θερμοκοιτίδαΟK!THESS και το Κέντρο Στήριξης & Ανάπτυξης της Επιχειρηματικότητας Δήμου Καλαμαριάς, «ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ». Επίσης παρουσιάστηκαν Καλές πρακτικές από την Κυβέρνηση της Καταλονίας – Catalonian One stop Shop-OSS / Primer Pre-Accelerator Program/ Internationalization Vouchers Program for start- ups / Alternative Financing Catalogue (AFC).

pure cosmos 2

Όλες οι παραπάνω καλές πρακτικές, ελληνικές και Ισπανικές, συζητήθηκαν με σκοπό τα μέλη της Τοπικής Ομάδας Υποστήριξης του έργου PURE COSMOS να σκεφτούν σχετικές δράσεις οι οποίες βελτιώνουν τη γραφειοκρατία προς τις επιχειρήσεις σε περιφερειακό επίπεδο και θα μπορούσαν να ενταχθούν σε ένα Περιφερειακό Σχέδιο Δράσης με σκοπό να επιδιώξουν να λάβουν χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ. Έτσι, το PURE COSMOS επιδιώκει να εμπλέξει τους τοπικούς φορείς στο σχεδιασμό και την υλοποίηση πρωτοβουλιών προς όφελος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και να επηρεάσει τα εργαλεία πολιτικής.

Το έργο PURE COSMOS συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα INTERREG EUROPE και στο εταιρικό σχήμα συμμετέχουν 7 φορείς από 6 χώρες της Ε.Ε. (Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία, Ουγγαρία & Τσεχία ) Από την Ελλάδα συμμετέχει η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε, που εκπροσωπεί μετξύ άλλων και το Δήμο Θέρμης, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

 


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο