Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Ενημέρωση|

Αλλαγή εικόνας αλλά και βελτίωση της λειτουργικότητας και της ασφάλειας των στεγάστρων στις στάσεις της αστικής συγκοινωνίας, στην περιοχή του δήμου Θέρμης, πραγματοποιείται σταδιακά τους τελευταίους μήνες. Η αναβάθμιση επιτυγχάνεται χάρη στο διαγωνισμό τον οποίο έκανε ο δήμος με αντικείμενο την εκμίσθωση για τη διενέργεια υπαίθριας διαφήμισης σε 105 στάσεις αστικών λεωφορείων του ΟΑΣΘ, στις οποίες είναι τοποθετημένα στέγαστρα αναμονής επιβατών. Ο διαγωνισμός έγινε πριν από περίπου ένα χρόνο και ο ανάδοχος ανέλαβε δράση τον Σεπτέμβριο του 2019. Στο διάστημα αυτό, ήδη το σύνολο σχεδόν των 105 στάσεων έχουν αλλάξει εικόνα.


Ειδικότερα, για κάθε μία από τις 105 στάσεις ο μισθωτής ανέλαβε την υποχρέωση να εκτελέσει, με δική του μέριμνα, ευθύνη και δαπάνες, όλες τις απαιτούμενες παρεμβάσεις προκειμένου τα υφιστάμενα στέγαστρα αφενός να αποκατασταθούν και εξωραϊστούν, και, αφετέρου, να λειτουργούν στο αναγκαίο επίπεδο ασφάλειας, άνεσης και προστασίας από τις καιρικές συνθήκες κατά τον χρόνο αναμονής των μετακινουμένων. Οι παρεμβάσεις οι οποίες γίνονται περιλαμβάνουν καθαρισμό από αυτοκόλλητα, γκραφίτι κ.ά. που υποβαθμίζουν την εικόνα του στεγάστρου, αντιοξειδωτική βαφή των μεταλλικών μερών του στεγάστρου, συμπεριλαμβανομένου και του καθίσματος, αντικατάσταση ή επανατοποθέτηση των μερικώς ή ολικώς κατεστραμμένων πολυκαρβονικών φύλλων ή πλεξιγκλάς της οροφής του στεγάστρου και της ρακέτας, τοποθέτηση καθίσματος, ενσωματωμένου στον σκελετό του στεγάστρου, σε όσα στέγαστρα δεν διαθέτουν και έχουν αυτή τη δυνατότητα, καθαρισμό δαπέδου από φυτά, θάμνους κ.λπ., τοπική αποκατάσταση δαπέδου (πλακόστρωση, τσιμεντόστρωση, ασφαλτόστρωση) και σε περίπτωση μη ύπαρξης διαμορφωμένου δαπέδου γίνεται διαμόρφωση χώρου, στην περιοχή του υφιστάμενου στεγάστρου, με καθαρισμό, ισοπέδωση, κατασκευή βάσης από οπλισμένο σκυρόδεμα και πλακόστρωση της επιφάνειας.
Η διάρκεια της εκμίσθωσης της χρήσης των κοινόχρηστων χώρων ορίστηκε σε οκτώ έτη, αρχής γενομένης από τον περασμένο Σεπτέμβριο. Το ετήσιο μίσθωμα καθορίστηκε λαμβάνοντας υπόψη ότι τα στέγαστρα διακρίνονται σε τρεις ζώνες ανάλογα με τον κυκλοφοριακό φόρτο της οδού στην οποία είναι τοποθετημένα. Για τον πρώτο χρόνο το συνολικό μίσθωμα ανήλθε σε 19.450 ευρώ.

 

Ζώνη

Αριθμός στεγάστρων

Ετήσιο μίσθωμα ανά μονάδα (€)

Συνολικό ετήσιο μίσθωμα (€)

Α

46

300,00

13.800

Β

27

150,00

4.050

Γ

32

50,00

1.600

ΣΥΝΟΛΟ

105

19.450

 

Το μίσθωμα θα αναπροσαρμόζεται σε ετήσια βάση και σε ποσοστό ίσο με τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή τού αμέσως προηγούμενου κάθε φορά δωδεκαμήνου. Πλέον του μισθώματος για τις πραγματοποιούμενες διαφημίσεις θα καταβάλλονται απολογιστικά, ανά μισθωτικό τρίμηνο, προς τον δήμο Θέρμης, από τον μισθωτή, τα τέλη διαφημίσεων που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις νόμων και από τις αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου και μετά από έλεγχο που θα πραγματοποιούν οι αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου.
Ο δήμος Θέρμης θα έχει τη δυνατότητα τέσσερις εβδομάδες ετησίως να κάνει χρήση των διαφημιστικών μέσων για την προβολή δικών του μηνυμάτων, εάν το επιθυμεί, χωρίς την καταβολή προς τον μισθωτή αποζημίωσης για τη χρήση αυτή ο δε μισθωτής απαλλάσσεται της υποχρέωσης για την πληρωμή μισθωμάτων ή τελών διαφήμισης για το χρονικό αυτό διάστημα.


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο