Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου|

Τον περιορισμό των συναλλαγών με φυσική παρουσία στα δημοτικά καταστήματα όταν αυτό είναι εφικτό προτείνει ο δήμος Θέρμης ως μέτρο περιορισμού της εξάπλωσης του κορωνοϊού με στόχο, ιδίως, την προστασία  των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού. Εναλλακτικά,  για έκδοση πιστοποιητικών γέννησης, ιθαγένειας και οικογενειακής κατάστασης ο πολίτες μπορούν να χρησιμοποιούν την πύλη  ΕΡΜΗΣ ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Δήμου (info@thermi.gov.gr) για την υποβολή των αιτημάτων τους. Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει:

Έχοντας υπόψη :
α. τις γενικές οδηγίες του ΕΟΔΥ για τα μέτρα περιορισμού της εξάπλωσης του κορωνοϊού,
β. την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Φ.Ε.Κ. 55/τεύχος Α’/11-03-2020)
με στόχο ιδίως την προστασία των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού προτείνεται ο περιορισμός συναλλαγών με φυσική παρουσία στα Δημοτικά Καταστήματα. Για το λόγο αυτό παρακαλούνται οι δημότες να αξιοποιήσουν πλήρως τις υφιστάμενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες και συγκεκριμένα :

Α. την πύλη “ΕΡΜΗΣ” για την έκδοση πιστοποιητικών γέννησης, ιθαγένειας και οικογενειακής κατάστασης, παραλαμβάνοντας άμεσα το πιστοποιητικό στην ηλεκτρονική θυρίδα τους.

Τα έγγραφα αυτά μπορούν να εκτυπωθούν και να χρησιμοποιηθούν στις συναλλαγές με τη δημόσια διοίκηση, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α/11-05-2015).
Τα ηλεκτρονικά έγγραφα της συγκεκριμένης κατηγορίας φέρουν στο κάτω μέρος τους ένα μοναδικό «Κωδικό Επαλήθευσης» προκειμένου να μπορούν να επαληθευτούν από οποιονδήποτε αποδέκτη μέσω του μηχανισμού εγκυρότητας εγγράφων που παρέχει η πύλη ΕΡΜΗΣ.

Οι τυποποιημένες αυτές διαδικασίες του ΕΡΜΗ βρίσκονται στην αρχική σελίδα (http://www.ermis.gov.gr/portal/page/portal/ermis/) κάτω από τον τίτλο «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες».

Για την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης και την άμεση έκδοση του πιστοποιητικού, απαιτείται υποχρεωτικά να έχει προηγηθεί η σύνδεση του αιτούντα στην πύλη ΕΡΜΗΣ με τον κλειδάριθμο που χρησιμοποιεί στο taxisnet και η καταχώρηση της ηλεκτρονικής θυρίδας του αιτούντος.

Παραδείγματος χάριν για την παραλαβή βεβαίωσης οικογενειακής κατάστασης ακολουθείστε τα παρακάτω βήματα:
1. Συνδεθείτε στην Πύλη ΕΡΜΗΣ με την χρήση των προσωπικών σας κωδικών TAXISnet.
2. Aπό την αρχική σελίδα επιλέξτε τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες με Άμεση παραλαβή αποτελέσματος (κατηγορίας 2).
3. Αναζητήστε στη συνέχεια την υπηρεσία: Χορήγηση βεβαίωσης οικογενειακής κατάστασης (Εθνικό Δημοτολόγιο) και επιλέξτε “Εκτέλεση Υπηρεσίας”.
4. Στην οθόνη που εμφανίζεται επιλέξτε τον Νομό και το Δήμο στον οποίο διατηρείται οικογενειακή μερίδα καθώς και τον λόγο χρήσης του πιστοποιητικού.
5. Επιλέξτε “Αναζήτηση”
Με την ολοκλήρωση της αναζήτησης εμφανίζονται τα στοιχεία σας και ο σύνδεσμος “Έγγραφο”. Επιλέγοντας το σύνδεσμο αυτό η Πύλη σας ενημερώνει ότι η συναλλαγή σας ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Το έγγραφο σας έχει αποθηκευτεί στην ηλεκτρονική σας θυρίδα.
Επιλέγοντας από την αρχική σελίδα την καρτέλα “Ηλεκτρονική Θυρίδα” μπορείτε να δείτε όλα τα έγγραφα που έχουν αποθηκευτεί σε αυτή. Η επιλογή “Αποθήκευση Εγγράφου” που υπάρχει σε κάθε έγγραφο, δημιουργεί pdf αρχείο με το πιστοποιητικό.

Β. το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Δήμου (info@thermi.gov.gr) για την υποβολή των αιτημάτων τους.
Τα αιτήματα των δημοτών μπορούν να υποβληθούν στο κεντρικό πρωτόκολλο του Δήμου μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, συνοδευόμενα από τα σχετικά δικαιολογητικά σε μορφή pdf.


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο