Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου|

moysikotherapeia 2Την πρόσληψη εκατόν είκοσι οκτώ  ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που θα εργαστούν ως ωρομίσθιο καλλιτεχνικό – διδακτικό προσωπικό για την υλοποίηση των δράσεων και τη λειτουργία των Διευθύνσεων Ωδείου, Θεάτρου, Εικαστικών, Πολιτιστικών Δράσεων και της Σχολής Χορού   ανακοινώνει η ΔΕΠΠΑΘ για την ακαδημαϊκή περίοδο 2018-2019. Δείτε την περίληψη της προκήρυξης.

H ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ύστερα από την υπ’ αριθ. 25754/05-06-2018 (ΑΔΑ:ΩΙΧΩ465ΧΘ7-Γ5Π) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών λαμβάνοντας υπόψη:

τις διατάξεις του άρθρ. 107 του Ν.4483/2017

τις διατάξεις του άρθρ.21 του Ν.2190/94 όπως ισχύει

τις διατάξεις του αρθρ.9 του Ν.3812/09

τις διατάξεις των παρ.2 και 8 του αρθρ.26 του Ν.4325/2015

τις διατάξεις του Π.Δ. 524/1980 καθώς και τις τροποποιήσεις όπως ισχύουν μέχρι σήμερα

την υπ’ αριθμ. 53/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης

τις υπ ΄αριθμ. 182,183,184,185 και 186/10-7-2018 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης

τον Εσωτερικό Κανονισμό Υπηρεσιών καθώς και τον Κανονισμό Προσωπικού της Δημοτικής Επιχείρησης ανακοινώνει την πρόσληψη ωρομίσθιου καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού για την λειτουργία των δράσεων των Διευθύνσεων Ωδείου, Εικαστικών, Θεάτρου ,Πολιτιστικών Δράσεων και της Σχολής Χορού της Δημοτικής Επιχείρησης κατά την ακαδημαϊκήπερίοδο 2018–2019, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους, συνολικού αριθμού εκατόν είκοσι οκτώ (128) ατόμων, για χρονικό διάστημα οκτώ (8) ή εννέα (9) μηνών, για τις εξής κατά αριθμό ατόμων ειδικότητες, με τα αντίστοιχα τυπικά και ειδικά προσόντα καθώς και χρονική διάρκεια σύμβασης:

ΕΝΑΣ(1) ΠΕ/ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (Ακορντεόν), ΔΥΟ(2) ΤE/ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (Αρμόνιο), ΔΥΟ(2) ΤΕ/ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (Ηλεκτρική κιθάρα),ΈΝΑΣ(1) ΔE/ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (Ηλεκτρικό μπάσο), ΈΝΑΣ(1) ΔE/ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (Ντράμς), ΕΝΑΣ(1) ΠΕ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (Διεύθυνση συνόλων-Σύνθεση-Αυτοσχεδιασμός), ΕΝΑΣ(1) ΤΕ/ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΣΧΟΛΗΣ ΛΑÏΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (Μπουζούκι), ΕΝΑΣ(1) ΤΕ/ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΣΧΟΛΗΣ ΛΑΪΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (βιολί), ΠΕΝΤΕ(5) ΤΕ/ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ (Βασικά υποχρεωτικά μαθήματα), ΤΡΕΙΣ(3) ΤΕ/ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ (Υποχρεωτικά μαθήματα ειδικών μαθημάτων), ΕΞΙ (6) ΤΕ/ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ ΝΥΚΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (Κιθάρας), ΕΝΑΣ(1) ΠΕ/ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΝΥΚΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (Κιθάρας), ΕΝΑΣ(1) ΠΕ/ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΛΗΚΤΡΟΦΟΡΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (πιάνο) & ΠΙΑΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΕΙΑΣ (Συνοδεία οργάνων ορχήστρας), ΤΡΕΙΣ(3) ΠΕ/ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΓΧΟΡΔΩΝ (Βιολί), ΔΥΟ(2) ΤΕ/ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΓΧΟΡΔΩΝ (Βιολί), ΕΝΑΣ(1) ΤΕ/ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΓΧΟΡΔΩΝ (Βιόλα), ΕΝΑΣ(1) ΤΕ/ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΓΧΟΡΔΩΝ (Κοντραμπάσο), ΕΝΑΣ(1) ΠΕ/ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΓΧΟΡΔΩΝ (Βιολοντσέλο), ΕΝΑΣ (1) ΠΕ/ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΣΧΟΛΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ, ΕΝΑΣ(1) ΤΕ/ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΡΟΥΣΤΩΝ, ΔΕΚΑ(10) ΤΕ/ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΛΗΚΤΡΟΦΟΡΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (Πιάνο), ΕΝΑΣ(1) ΤΕ/ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ, ΕΝΑΣ(1) ΠΕ/ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΟΝΩΔΙΑΣ & ΜΕΛΟΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ, ΕΝΑΣ(1) ΤΕ/ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ, ΕΝΑΣ(1) ΤΕ/ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ, ΕΝΑΣ(1) ΤΕ/ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΟΝΩΔΙΑΣ, ΕΝΑΣ(1) ΠΕ/ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΠΝΕΥΣΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (Σαξόφωνο), ΔΥΟ (2) ΤΕ/ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ ΠΝΕΥΣΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (Φλάουτο), ΕΝΑΣ(1) ΤΕ/ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΠΝΕΥΣΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (Κλαρινέτο), ΕΝΑΣ(1) ΤΕ/ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΠΝΕΥΣΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (Τρομπέτα), ΕΝΑΣ(1) ΤΕ/ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΠΝΕΥΣΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (Φαγκότο), ΔΥΟ(2) ΤΕ/ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (9 μήνες), ΔΥΟ(2) ΤΕ/ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (8 μήνες), ΕΝΑΣ(1) ΤΕ/ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΛΗΚΤΡΟΦΟΡΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (πιάνο) & ΠΙΑΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΕΙΑΣ (Συνοδεία οργάνων ορχήστρας).

ΠΕΝΤΕ(5) ΠΕ/ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ,ΠΕΝΤΕ(5) ΔΕ/ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ, ΔΥΟ(2) ΔΕ/ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΔΥΟ(2) ΔΕ/ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΚΟΠΤΙΚΗΣ-ΡΑΠΤΙΚΗΣ-ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ, ΕΝΑΣ(1) ΔΕ/ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ, ΤΡΕΙΣ(3) ΔΕ/ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ,ΤΡΕΙΣ(3) ΔΕ/ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ, ΔΥΟ(2) ΔΕ/ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΒΙΤΡΟ –ΨΗΦΙΔΩΤΟΥ, ΕΝΑΣ(1) ΔΕ/ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ.

ΈΝΑΣ(1) ΠΕ/ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΘΕΑΤΡΟΥ, ΤΡΕΙΣ(3) ΠΕ/ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΟΙ, ΕΝΑΣ(1) ΤΕ/ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΘΕΑΤΡΟΥ, ΤΕΣΣΕΡΙΣ(4) ΔΕ/ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ ΘΕΑΤΡΟΥ.

ΔΥΟ(2) ΠΕ/ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ (αρχιμουσικός/δάσκαλος φωνητικής), ΔΥΟ(2) ΤΕ/ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ (αρχιμουσικός/δάσκαλος φωνητικής), ΔΥΟ (2) ΠΕ/ ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ, ΕΝΑΣ (1) ΔΕ/ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ,ΕΝΑΣ(1) ΔΕ/ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ (ειδίκευση ποντιακοί χοροί), ΠΕΝΤΕ (5) ΤΕ/ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ (αρχιμουσικών φιλαρμονικής ορχήστρας), ΔΥΟ (2) ΔΕ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΣΚΑΚΙΟΥ.

ΕΝΑΣ(1) ΠΕ/ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΜΠΑΛΕΤΟΥ,ΟΚΤΩ(8) ΔΕ/ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΜΠΑΛΕΤΟΥ- ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ, ΔΥΟ(2) ΔΕ/ ΔΑΣΚΑΛΟΙ FLAMENCO – LATIN, ΔΥΟ(2) ΔΕ/ΔΑΣΚΑΛΟΙ HIP-HOP, ΤΕΣΣΕΡΙΣ(4) ΠΕ/ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΡΥΘΜΙΚΗΣ, ΕΝΑΣ(1) ΤΕ/ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΙΑΝΟΥ (συνοδεία οργάνων χορού).

Oι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν τη σχετική προκήρυξη στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Δημοτικής Επιχείρησης www.deppath.gr ή να την παραλάβουν από τα γραφεία της Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ. (Δ/νση: Καραολή -Δημητρίου & Καπετάν Χάψα, τηλ. 2310.463423) καθημερινά Δευτέρα-Παρασκευή και ώρες από 09.00π.μ. έως 14.00 μ.μ.Η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών θα πραγματοποιηθεί μέσα σε προθεσμία δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της παρούσας σε δύο ημερήσιες εφημερίδες του Νομού Θεσσαλονίκης (από Δευτέρα 23/07/2018 έως Παρασκευή 03/08/2018) στα γραφεία της Επιχείρησης, καθημερινά Δευτέρα-Παρασκευή και ώρες από 9.00 π.μ έως 13.00 μ.μ.Γίνεται δεκτή και η ταχυδρομική αποστολή της αίτησης με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά. Το εμπρόθεσμο της ταχυδρομικής αποστολής κρίνεται με βάση τη σφραγίδα ταχυδρομείου.


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Ανακοινώσεις, Ενημέρωση, Προκηρύξεις|

H ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ύστερα από την υπ’ αριθ. 19646/14-06-2017 (ΑΔΑ:7ΦΣΘ465ΧΘ7-ΧΤ5) Απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών λαμβάνοντας υπόψη:

1) τις διατάξεις του άρθρ.21 του Ν.2190/94 όπως ισχύει
2) τις διατάξεις του αρθρ.1 του Ν.3812/09
3) των παρ.2 και 8 του άρθρ. 26 του Ν.4325/15
4) τις διατάξεις του Π.Δ. 524/1980 καθώς και τις τροποποιήσεις όπως ισχύουν μέχρι σήμερα
5) το υπ΄αριθμ. 17087/20-06-2017 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών
6) την υπ’ αριθμ. 113/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης
7) τις υπ ΄αριθμ. 212,213,214,215 και 217/11-07-2017 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης
8) τον Εσωτερικό Κανονισμό Υπηρεσιών καθώς και τον Κανονισμό Προσωπικού της Δημοτικής Επιχείρησης ανακοινώνει την πρόσληψη ωρομίσθιου καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού για την λειτουργία των Διευθύνσεων Ωδείου, Εικαστικών, Θεάτρου ,Πολιτιστικών Δράσεων και της Σχολής Χορού της Δημοτικής Επιχείρησης κατά την ακαδημαϊκή περίοδο 2017–2018, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους, συνολικού αριθμού εκατόν τριάντα πέντε (135) ατόμων, για χρονικό διάστημα οκτώ (8) ή εννέα (9) μηνών, για τις εξής κατά αριθμό ατόμων ειδικότητες, με τα αντίστοιχα τυπικά και ειδικά προσόντα καθώς και χρονική διάρκεια σύμβασης:
(περισσότερα…)


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Close Search Window