Διακηρύξεις|

Ο Δήμαρχος Θέρμης διακηρύττει πλειοδοτική, φανερή, προφορική και 2η επαναληπτική δημοπρασία για την εκμίσθωση του υπ’αριθμ. 12 αγροτεμαχίου της Οριστικής Διανομής έτους 1956 αγροκτήματος Αγίου Αντωνίου, όπως εμφανίζεται στο απόσπασμα διαγράμματος της διανομής του αγροκτήματος Αγίου Αντωνίου (3145/04-08-1999 Απόφαση Νομάρχη Θεσ/νίκης), εκτάσεως 12.312 τ.μ., για γεωργική χρήση και για τέσσερα (4) έτη, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81.

Οι όροι της διακήρυξης 1ης επαναληπτικής δημοπρασίας, εγκρίθηκαν με την υπ’αριθμ. 74/2021 απόφαση Ο.Ε του Δήμου Θέρμης.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 2ΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ-6Ψ5ΥΩΡΣ-Χ9Ι

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ-ΑΔΑ Ω0ΔΘΩΡΣ-ΓΗΦ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΕ 74-2021 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΗ 2ΗΣ ΕΠΑΝΑΛ.ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ-12 ΑΓΡ.-ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΓΥΗΤΗ 2ΗΣ ΕΠΑΝΑΛ. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ-12 ΑΓΡ.-ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο