Διακηρύξεις|

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει αποστείλουν μήνυμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος στη διεύθυνση: s.kolokythas@dimosthermis.gr για να παραλάβουν τα πλήρη τεύχη της διακήρυξης.

Διακήρυξη

Περίληψη Διακήρυξης

Ερωτήματα/Διευκρυνίσεις

Ερώτημα 1: Αν θα πρέπει στο φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής να συμπεριλαμβάνεται η περιγραφή της ομάδας Οργάνωσης- Διοίκησης του έργου?
Στην παράγραφο 7.2 της σχετικής διακήρυξης γίνεται αναφορά σε δύο ακόμα στοιχεία που θα πρέπει να προσκομίσει ο συμμετέχοντας προκειμένου να αποδείξει την τεκμηρίωση της φερεγγυότητας, της επαγγελματικής δραστηριότητας και οικονομικής κατάστασης του προσφέροντος και τα οποία πρέπει να συμπεριλάβει στο φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής. Συγκεκριμένα την Υ/Δ της παραγράφου 7.2.1 και τους ισολογισμούς των τριών τελευταίων ετών της παραγράφου 7.2.2 . Η περιγραφή της Οργάνωσης – Διοίκησης του έργου θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στο φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς όπως σαφώς αναφέρεται στο άρθρο 5 του Παραρτήματος Α Τεχνικές Προδιαγραφές.

Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Close Search Window