Διακηρύξεις|

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΟ 1

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΟ 2

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΕΣΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ

Σχέδια Οικοδομικών

Σχέδια Η/Μ – Κτίριο 1 (μέρος Α)

Σχέδια Η/Μ – Κτίριο 1 (μέρος Β)

Σχέδια Η/Μ – Κτίριο 2

Η ανάρτηση των τευχών στην ιστοσελίδα του Δήμου μας έγινε προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένωνσύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠΟΜΕΔΙ αρ. 26/4-11-2011 (ΑΔΑ   45ΒΣ1-Ψ3Ξ) Σε κάθε περίπτωση τα έντυπα θεωρημένα τεύχη που βρίσκονται στην υπηρεσία μας είναι τα αυθεντικά και  αυτά που υπερισχύουν έναντι των άλλων.


Κοινοπόιηστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Close Search Window