Διακηρύξεις|

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΟ 1

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΟ 2

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΕΣΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ

Σχέδια Οικοδομικών

Σχέδια Η/Μ – Κτίριο 1 (μέρος Α)

Σχέδια Η/Μ – Κτίριο 1 (μέρος Β)

Σχέδια Η/Μ – Κτίριο 2

Η ανάρτηση των τευχών στην ιστοσελίδα του Δήμου μας έγινε προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένωνσύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠΟΜΕΔΙ αρ. 26/4-11-2011 (ΑΔΑ   45ΒΣ1-Ψ3Ξ) Σε κάθε περίπτωση τα έντυπα θεωρημένα τεύχη που βρίσκονται στην υπηρεσία μας είναι τα αυθεντικά και  αυτά που υπερισχύουν έναντι των άλλων.

Αφήστε μια απάντηση

Close Search Window