Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου|

Παρατείνεται έως την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου ώρα 12:00 η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στο «Πρόγραμμα Οικονομικής στήριξης Οικογενειών με παιδιά Προσχολικής ηλικίας, περιόδου 2020-2021». Υπενθυμίζεται ότι η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων, η οποία ξεκίνησε την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου, αφορά εργαζόμενους γονείς που είναι:
1. υπάλληλοι μόνιμοι και αορίστου χρόνου, του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. καθώς και των Ο.Τ.Α. (α’ και β’ βαθμού), με την προϋπόθεση ότι έχουν συνολικό οικογενειακό δηλωθέν ετήσιο εισόδημα για το φορολογικό έτος 2019,το οποίο δεν μπορεί, σε καμία περίπτωση, να υπερβαίνει τις :
• 30.000 € για αιτούντες/σες που έχουν έως δύο (2) παιδιά
• 33.000 € για αιτούντες/σες που έχουν έως τρία (3) παιδιά
• 36.000 € για αιτούντες/σες που έχουν έως τέσσερα (4) παιδιά και
• 39.000 € για αιτούντες/σες που έχουν έως από πέντε (5) και άνω.

2. εργαζόμενοι γονείς που είναι μισθωτοί, αυτοαπασχολούμενοι, οι οποίοι είχαν δικαίωμα υποβολής στη δράση «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής», περιόδου 2020 –2021, αλλά δεν έλαβαν voucher λόγω εισοδηματικών κριτηρίων (μεγαλύτερο οικογενειακό εισόδημα).

Το νέο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, έχει ως ακολούθως:
Υποβολή Αιτήσεων – Ενστάσεων -Αποτελέσματα
Ημερομηνίες
Περίοδος ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής
Έως 25/9/2020

Ώρα 12:00
Ανακοίνωση Προσωρινών Αποτελεσμάτων
25/9/2020
Ηλεκτρονική Υποβολή Ενστάσεων
26-28/9/2020
Ανακοίνωση Οριστικών Αποτελεσμάτων
30/9/2020


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο