Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Ενημέρωση|

Με το υπ’ αριθμό 2598/26-6-2020 ΦΕΚ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, παρατείνεται η Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των ΚΑΠΗ για το χρονικό διάστημα από 29.6.2020 έως και τις 12.7.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Στην κατεύθυνση, αυτή ο Δήμος Θέρμης και τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας-Φροντίδας και Προσχολικής Αγωγής αναστέλλουν τη λειτουργία των ΚΑΠΗ από τις 29 Ιουνίου 2020 έως και τις 12 Ιουλίου 2020, εφαρμόζοντας την απόφαση του Υπουργείου.

Η πρόληψη της υγείας όλων μας και κυρίως των ευπαθών ομάδων αποτελεί πρωταρχικό μέλημα της δημοτικής αρχής, διασφαλίζοντας παράλληλα στο μέγιστο δυνατό την καλή υγεία των ανθρώπων της Τρίτης Ηλικίας.

Ειδικότερα στο Άρθρο 1 της απόφασης μεταξύ άλλων επισημαίνεται :

Προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας στο σύνολο της Επικράτειας, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, για το χρονικό διάστημα από 29.6.2020 έως και 12.7.2020, κατά τα αναφερόμενα στις από 11.6.2020, 12.6.2020, 15.6.2020 και 26.6.2020 εισηγήσεις της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 και προς περιορισμό του κινδύνου της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, των ιδιωτικών επιχειρήσεων σε ό,τι αφορά τις ακόλουθες δραστηριότητες:

4. Υπηρεσίες που παρέχονται από Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ), με εξαίρεση: α) τις υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία (ΚΑΔ 88.10.10) και β) τις υπηρεσίες επίσκεψης και παροχής υποστήριξης σε ηλικιωμένους (ΚΑΔ 88.10.11), γ) τις υπηρεσίες επαγγελματικής αποκατάστασης για άτομα με αναπηρίες (ΚΑΔ 88.10.13), δ) τις υπηρεσίες επίσκεψης και παροχής υποστήριξης για άτομα με αναπηρίες (ΚΑΔ 88.10.14) και ε) τις υπηρεσίες που παρέχονται σε εγκαταστάσεις ορφανοτροφείων [ΚΑΔ 8810]”.

Για οποιαδήποτε αλλαγή προκύψει όλα τα μέλη των ΚΑΠΗ θα ενημερωθούν εγκαίρως με νέα σχετική ανακοίνωση.

Ακολούθως παρουσιάζεται το ΦΕΚ της αναστολής λειτουργίας των ΚΑΠΗ όλης της χώρας :

ΦΕΚ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΠΗ


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο