Ανακοινώσεις, Ενημέρωση|

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΑΙΤΟΥΣΕΣ/ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» 2017-2018

Λόγω προβλημάτων που παρουσιάστηκαν σε σχέση με τις φορολογικές δηλώσεις, δόθηκε παράταση στην προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής – δηλώσεων στο Πρόγραμμα «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» έτους 2017-2018, έως την Τετάρτη 14 Ιουνίου 2017.
Σε περίπτωση που ο/η αιτών/ούσα κατά την υποβολή της αίτησης έχει υποβάλει τη φορολογική δήλωση και δεν έχει εκδοθεί Πράξη Προσδιορισμού Φόρου-Εκκαθαριστικό Σημείωμα, αντ’αυτού θα υποβάλει μόνο το Ε1 καθ θα αποστείλει το εκκαθαριστικό σημείωμα εφόσον έχει εκδοθεί μέχρι την 25/06/2017. Στην περίπτωση που δεν έχει γίνει εκκαθάριση μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία, τότε ο/η αιτών/ούσα θα υποβάλει ένσταση, στις προβλεπόμενες από την πρόσκληση ημερομηνίες, μαζί με Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία θα δηλώνει… «δεν έχει γίνει η εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης για το φορολογικό έτος 2016 μέχρι και σήμερα …/06/2017. Με την ολοκλήρωση της εκκαθάριση, όποτε αυτή συμβεί, αναλαμβάνω την υποχρέωση να την αποστείλω άμεσα στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.»
Σε περίπτωση που για λόγους αντικειμενικής αδυναμίας και μόνο, μη οφειλόμενης σε υπαιτιότητα του αιτούντος/αιτούσας, δεν έχει υποβληθεί η Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2016 θα υποβληθεί κανονικά η Αίτηση εντός των προθεσμιών της πρόσκλησης (14.6.2017) και θα αποσταλούν τα υπόλοιπα δικαιολογητικά σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Πρόσκληση, καθώς και Υπεύθυνη Δήλωση για τους λόγους που δεν ήταν δυνατή η κατάθεση φορολογικής δήλωσης.
Για αυτές τις κατηγορίες των ωφελουμένων η προθεσμία κατάθεσης του εκκαθαριστικού σημειώματος είναι η 30/06/2017.
Για περισσότερες λεπτομέρειες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. A.E. www.eetaa.gr


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Close Search Window