Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Ενημέρωση|

laiki agora genikh 2Παράταση μέχρι την Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου 2018, έδωσε η αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής για την κάλυψη των εκατό (100) νέων θέσεων στις νεοϊδρυθείσες λαϊκές αγορές Δημοτικής Κοινότητας Τριλόφου και Δημοτικής Κοινότητας Νέας Ραιδεστού του Δήμου Θέρμης.  Δεδομένου ότι το ενδιαφέρον των παραγωγών – πωλητών εκδηλώθηκε αυξημένο τις τελευταίες δύο ημέρες, η ΠΚΜ προχώρησε στην έκδοση νέας ανακοίνωσης παράτασης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, προκειμένου να λάβουν μέρος όσο το δυνατόν περισσότεροι ενδιαφερόμενοι.


Υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία της πρώτης ανακοίνωσης έληγε σήμερα, ωστόσο οι αιτήσεις συμμετοχής των παραγωγών – πωλητών της περιοχής μας, θα γίνονται δεκτές σύμφωνα με τη νέα ανακοίνωση έως τις 9 Φεβρουαρίου 2018. ‘Όπως είναι γνωστό οι αιτήσεις κατατίθενται στo Τμήμα Οργάνωσης και Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών της Διεύθυνσης Λαϊκών Αγορών της Π.Κ.Μ. που βρίσκεται επί της οδού 26ης Οκτωβρίου 64, στον 2ο όροφο (γραφεία 44, 45, 48). Για τυχόν αντικατάσταση αίτησης, ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προχωρήσουν σε αυτές τις ενέργειες μόνο μέχρι τη νέα λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Σε περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του ενδιαφερόμενου. Επισημαίνεται ότι σε αυτήν την περίπτωση η αίτηση συμμετοχής θα πρέπει να φέρει το γνήσιο της υπογραφής του αιτούντα πωλητή λαϊκών αγορών και τα δικαιολογητικά συμμετοχής να είναι ακριβή (επικυρωμένα) φωτοαντίγραφα.
Αναλυτικά η νέα ανακοίνωση της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και συγκεκριμένα της Διεύθυνσης Λαϊκών Αγορών και του Τμήματος Οργάνωσης και Λειτουργίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας παρουσιάζεται ακολούθως:
 

2018_01_26_Παράταση αιτήσεων κάλυψης 100 θέσεων Τριλόφου και Ν. Ραιδεστού_ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΚΜ


Κοινοπόιηστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Close Search Window