Ανακοινώσεις, Ενημέρωση|

ΝΕΑ! Σημαντική Ανακοίνωση από την Οικονομική Υπηρεσία του Δ.Θέρμης (Τμήμα Εσόδων)

Με απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών παρατείνεται μέχρι 31/12/2019 η ισχύς του άρθρου 222 του Ν.4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι) για την απαλλαγή μη ηλεκτροδοτούμενων και μη χρησιμοποιούμενων ακινήτων από τα δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού κατόπιν της υποβολής της σχετικής δήλωσης του ιδιοκτήτη τους ή του νόμιμου εκπροσώπου αυτού προς τον οικείο δήμο ότι δεν ηλεκτροδοτούνται και ότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν.
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω καλούνται όσοι ιδιοκτήτες διαθέτουν μη ηλεκτροδοτούμενα και μη χρησιμοποιούμενα ακίνητα στην επικράτεια του Δήμου Θέρμης, για τα οποία δεν έχουν υποβάλλει την προβλεπόμενη υπεύθυνη δήλωση μη χρησιμοποίησής τους, να προσέλθουν μέχρι τις 31/12/2019 στο Τμήμα Εσόδων του Δήμου Θέρμης (Οικονομική υπηρεσία 2οχλμ Θέρμης Τριαδίου) προσκομίζοντας:
    •  Βεβαίωση διακοπής ηλεκτροδότησης από το ΔΕΔΔΗΕ  (Παπαναστασίου 63, Θεσσαλονίκη),
    •  Υπεύθυνη δήλωση περί μη χρησιμοποίησης του ακινήτου (συμπληρώνεται επί τόπου στην υπηρεσία),
    • Πρόσφατο Έντυπο Περιουσιακής Κατάστασης Ε9 των ιδιοκτητών του ακινήτου.
Πληροφορίες κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Εσόδων του Δήμου Θέρμης, Τηλ.2310478022- 026,023.


Κοινοπόιηστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Close Search Window