Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου|

Για τρεις μήνες παρατείνεται η ισχύς των εγκριτικών αποφάσεων των προγραμμάτων “Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα” και “Επίδομα Στέγασης”, οι οποίες θα έπρεπε να επανυποβληθούν εντός των μηνών: Φεβρουάριος, Μάρτιος και Απρίλιος 2021 σύμφωνα με πρόσφατη υπουργική απόφαση που ελήφθη στο πλαίσιο των μέτρων προστασίας από τη διάδοση του κορωνοϊού (Δ13οικ.3107/68/21-1-2021 (ΦΕΚ Β΄238). Στις εν λόγω αιτήσεις εμπεριέχονται και παρατείνονται εκ νέου οι αιτήσεις που έχουν παραταθεί με την υπ’ αριθμ. Δ13 οικ. 45861/992/6-11-2020 (ΦΕΚ Β’ 5001) υπουργική απόφαση.
Αναλυτικά, στον ακόλουθο πίνακα φαίνεται πότε πρέπει να γίνει επανυποβολή των αιτήσεων ανάλογα με τον μήνα αρχικής έγκρισης τους, τον μήνα που θα έπρεπε να επανυποβληθούν κανονικά και τέλος τον μήνα στον οποίο θα πρέπει να επανυποβληθούν μετά τις παρατάσεις .

Α. Μήνας Έγκρισης

Β. Μήνας αρχικής επανυποβολής

Γ. Μήνας Επανυποβολής (μετά τις παρατάσεις)

Μάιος 2020 ή Αύγουστος 2020

Νοέμβριος 2020 ή Φεβρουάριος 2021

Μάιος 2021

Ιούνιος 2020 ή Σεπτέμβριος 2020

Δεκέμβριος 2020 ή Μάρτιος 2021

Ιούνιος 2021

Ιούλιος 2020 ή Οκτώβριος 2020

Ιανουάριος 2021 ή Απρίλιος 2021

  Ιούλιος 2021

Για παράδειγμα, αίτηση που υποβλήθηκε τον Μάιο 2020 κι έπρεπε να ξαναϋποβληθεί τον Νοέμβριο 2020, δηλαδή έξι μήνες μετά, έχει πάρει τρεις μήνες παράταση, δηλαδή για τον Φεβρουάριο 2021, και τώρα ξαναπαίρνει άλλους τρεις μήνες παράταση. Ως εκ τούτου θα υποβληθεί τελικά νέα αίτηση τον Ιούνιο 2021.
Αίτηση που υποβλήθηκε τον Οκτώβριο 2020 κι έπρεπε να επανυποβληθεί τον Απρίλιο 2021, δηλαδή έξι μήνες μετά, παρατείνεται κατά τρεις μήνες. Ως εκ τούτου θα υποβληθεί νέα αίτηση τον Ιούλιο 2021.
Η ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕ ΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ.


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο