Ενημέρωση, Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου|

Πέντε νέοι μεγάλοι υπόγειοι κάδοι απορριμμάτων, χωρητικότητας 3.000lt τοποθέτησε ο δήμος Θέρμης στην κοινότητα Βασιλικών. Η αρμόδια Υπηρεσία Καθαριότητας και Πρασίνου προχώρησε στην προμήθεια και τοποθέτηση των υπόγειων κάδων καθώς κρίθηκαν αναγκαίοι, έπειτα από σχετικό έλεγχο τον οποίο διενήργησε ο επόπτης καθαριότητας.

Η επιλογή των μεγάλων υπόγειων κάδων έγινε για μια σειρά από λόγους:

1. Λόγω της βύθισής τους στο χώμα, η θερμοκρασία των αποβλήτων παραμένει χαμηλή και έτσι περιορίζονται οι δυσάρεστες οσμές ακόμα και κατά την θερινή περίοδο οπότε και εμφανίζονται τα μεγαλύτερα προβλήματα δυσοσμίας. Επίσης, τα απορρίμματα δεν είναι εκτεθειμένα στις καιρικές συνθήκες και στα αδέσποτα ζώα, δεδομένου ότι οι υπόγειοι κάδοι έχουν αφενός μεγαλύτερη χωρητικότητας (σχεδόν τετραπλάσια ενός συμβατικού), αφετέρου είναι κατασκευασμένοι από υψηλής ποιότητας υλικά τα οποία είναι ανθεκτικά σε όλες τις καιρικές συνθήκες και έτσι δεν υπάρχουν διαρροές από διασταλάζοντα υγρά.


2. Θα βελτιωθεί η αισθητική εικόνα της περιοχής, αφού το μεγαλύτερο μέρος των υπογείων κάδων βρίσκεται εντός τους εδάφους ενώ το υπέργειο τμήμα τους δύναται να επενδυθεί εξωτερικά με ειδικά επεξεργασμένο ξύλο. Επιπλέον, αποφεύγεται η ύπαρξη της κακής εικόνας που παρουσιάζουν συχνά οι συμβατικοί κάδοι, οι οποίοι φθείρονται μετά τη μακροχρόνια χρήσης τους ή από βανδαλισμούς.

3. Θα περιοριστούν οι κινήσεις των απορριμματοφόρων οχημάτων εντός του οικισμού αφού οι θέσεις που προτείνονται, αν και μπορούν να εξυπηρετούν μία αρκετά ευρεία περιοχή, βρίσκονται σε σημεία που δεν προκαλούν όχληση. Επιπλέον, μετά την τοποθέτησή τους θα αποσυρθούν οι διάσπαρτοι συμβατικοί κάδοι που δεν χρειάζονται και θα απελευθερωθούν οι κοινόχρηστοι χώροι που καταλαμβάνουν.
4. Θα βελτιωθεί η ποιότητα του έργου της υπηρεσίας Καθαριότητας αφού η αποκομιδή των υπογείων κάδων απαιτεί μικρότερη συχνότητα δρομολογίων, λόγω της μεγάλης χωρητικότητάς τους που ανέρχεται στα 3.000lt έναντι των συμβατικών κάδων των οποίων η χωρητικότητα ανέρχεται στα 1.100lt. Εξάλλου, λόγω βαρύτητας, τα απορρίμματα συμπιέζονται μέσα στους υπόγειους κάδους, με αποτέλεσμα η χωρητικότητα των υπογείων κάδων στην πραγματικότητα να αυξάνεται ακόμα περισσότερο και να φτάνει να είναι σχεδόν τετραπλάσια αυτής των συμβατικών τροχήλατων κάδων απορριμμάτων.


5. Θα μειωθούν τα λειτουργικά έξοδα του δήμου αφού, λόγω της μείωσης της συχνότητας των δρομολογίων, εξοικονομούνται χρήματα από την ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης των καυσίμων, της συντήρησης των απορριμματοφόρων και του χρόνου απασχόλησης των εργαζομένων στην αποκομιδή.
6. Τέλος, μειώνονται κατά πολύ οι κίνδυνοι πρόκλησης ατυχημάτων τόσο για τους εργαζόμενους στην αποκομιδή αφού το όχημα των υπογείων κάδων δε φέρει σκαλοπάτια για συνοδούς, όσο και για τους κατοίκους αφού περιορίζονται οι τυχαίες και συχνά ανεξέλεγκτες μετακινήσεις τροχήλατων συμβατικών κάδων λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων (παγετός, νεροποντή, έντονοι άνεμοι κ.λπ.) ιδιαίτερα σε δρόμους με μεγάλη κλίση.

 


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο