Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Ενημέρωση|

Ορίστηκαν με απόφαση του Δημάρχου Θέρμης κ. Θεόδωρου Παπαδόπουλου δύο νέοι Εντεταλμένοι Σύμβουλοι για το Δήμο Θέρμης.
Πρόκειται για τον Πολιτικό Μηχανικό, στον τομέα των μελετών, των κατασκευών και της ενέργειας, Δημοτικό Σύμβουλο κ. Σπύρο Γαντά που αναλαμβάνει καθήκοντα Εντεταλμένου Συμβούλου σε θέµατα που άπτονται της εποπτείας και ευθύνης της υπηρεσίας δόµησης και το Ιδρυτικό μέλος και πρόεδρο του σωματείου εθελοντών πολιτικής προστασίας Θέρμης, Δημοτικό Σύμβουλο κ. Κωνσταντίνο Κουγιουμτζίδη που αναλμβάνει τα καθήκοντα του Εντεταλμένου Συμβούλου σε θέµατα που άπτονται της λειτουργίας της Πολιτικής Προστασίας.
Αναλυτικά στην απόφαση του Δημάρχου μεταξύ άλλων αναφέρονται τα εξής:

“Ορίζουµε ∆ηµοτικούς Σύµβουλους ως Εντεταλµένους για την εποπτεία και το συντονισµό υπηρεσιών του ∆ήµου και συγκεκριµένα: A. Τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο κ. Γαντά Σπυρίδων Εντεταλµένο Σύµβουλο σε θέµατα που άπτονται της εποπτείας και ευθύνης της υπηρεσίας δόµησης. Α.1. Εξουσιοδοτούµε τον ανωτέρω ∆ηµοτικό Σύµβουλο για την υπογραφή, µε εντολή ∆ηµάρχου, κάθε ζητήµατος που σχετίζεται µε την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας: Α.1.1 Του Τµήµατος Έκδοσης Οικοδοµικών Αδειών. Οι αρµοδιότητες του τµήµατος περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων την παραλαβή και ελέγχου πληρότητας υποβαλλόµενων φακέλων για την έκδοση οικοδοµικών αδειών-αδειών δόµησης ,την έγκριση εργασιών µικρής κλίµακας, τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης δοµικής ή µηχανικής κατασκευής προς εγκατάσταση κεραίας . Α.1.2 Tου Τµήµατος Πολεοδοµικών Εφαρµογών και Σχεδίου Πόλης. Οι αρµοδιότητες του τµήµατος περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων την µελέτη και εισήγηση των αναγκών τροποποίησης /αναθεώρησης των ρυµοτοµικών σχεδίων των πόλεων στην περιοχή του ∆ήµου, τον έλεγχο της εφαρµογής ρυµοτοµικών και πολεοδοµικών σχεδίων ,τη σύνταξη πράξεων εφαρµογής. Α.1.3 Tου Τµήµατος Ελέγχου Κατασκευών και Εγκαταστάσεων. Οι αρµοδιότητες του τµήµατος περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων τον έλεγχο κατασκευών και εγκαταστάσεων ,τον έλεγχο κατασκευής αυθαιρέτων και ετοιµόρροπων κτισµάτων, την τήρηση των διατάξεων του ΓΟΚ. Β. Τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο κ. Κουγιουµτζίδη Κωνσταντίνο Εντεταλµένο Σύµβουλο σε θέµατα που άπτονται της λειτουργίας της Πολιτικής Προστασίας. Β.1. Εξουσιοδοτούµε τον ανωτέρω ∆ηµοτικό Σύµβουλο για την υπογραφή, µε εντολή ∆ηµάρχου, κάθε ζητήµατος που σχετίζεται µε την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του γραφείου Πολιτικής Προστασίας. Οι αρµοδιότητες του τµήµατος περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων το σχεδιασµό της πολιτικής προστασίας του ∆ήµου καθώς και τη µέριµνα για τη δηµιουργία και καλή λειτουργία µηχανισµών και συστηµάτων υποστήριξής της”.

Η σχετική απόφαση ορισμού παρουσιάζεται ακολούθως:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ


Κοινοπόιηστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Close Search Window