Δελτία Τύπου, Ενημέρωση|

Ολοκληρώθηκε στις 17 Μαΐου 2022 στα Βασιλικά το δια ζώσης πρόγραμμα του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Θέρμης, με αντικείμενο ‘Νέες Τεχνολογίες στην Τρίτη Ηλικία’ και διάρκεια 25 ωρών. Εκπαιδευτής του προγράμματος ήταν ο κ. Δημήτριος Ξαφάς και το πρόγραμμα παρακολούθησαν είκοσι εκπαιδευόμενοι. Την ημέρα λήξης διοργανώθηκε εκδήλωση από την ομάδα των εκπαιδευομένων στην οποία παρευρέθηκε και ο αντιδήμαρχος Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού, Νέας Γενιάς και Κοινωνικής Προστασίας του δήμου Θέρμης Στυλιανός Αποστόλου, ο οποίος συνεχάρη τους εκπαιδευόμενους για την επιθυμία τους για συνεχή μάθηση καθώς και τον εκπαιδευτικό για την αγαστή συνεργασία.

 

Τα προγράμματα Δια Βίου Μάθησης υλοποιούνται σε συνεργασία με το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

 

Ενημερώνονται οι πολίτες που ενδιαφέρονται ότι υπάρχει ακόμη δυνατότητα υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στα προγράμματα Δια Βίου Μάθησης που υλοποιούνται από τον δήμο με τις θεματικές ‘Αρωματικά-Φαρμακευτικά Φυτά’, ‘Εθελοντικές δράσεις στην τοπική κοινωνία’ και ‘Νέες Τεχνολογίες στην Τρίτη ηλικία’. Τα προγράμματα αυτά θα μπορούν να υλοποιηθούν στις δημοτικές κοινότητες Βασιλικών, Τριλόφου και Θέρμης με την προϋπόθεση να συγκεντρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός αιτήσεων για έναρξη του κάθε προγράμματος.

 

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής οι πολίτες μπορούν να απευθυνθούν στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης: 

Τηλ. : 2313300739 επιλογή 1 για Κέντρο Κοινότητας και 3 για επιδόματα-παροχές

Ταχ. Διεύθυνση: Απ. & Γρ. Ταβάκη 28, Θέρμη

Email: e.chatzikonstantinou@thermi.gov.gr


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Close Search Window