Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Ενημέρωση|

Σε τρεις ανοιχτές ενημερωτικές συναντήσεις, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στη Νέα Ραιδεστό 10/12, στα Βασιλικά 12/12 και στον Τρίλοφο 14/12, προχώρησε ο Δήμος Θέρμης και η Μονομετοχική Α.Ε. με τη συμμετοχή επαγγελματιών, επιχειρηματιών ή παραγωγών του αγροδιατροφικού τομέα.
Πρόκειται ουσιαστικά για την ολοκλήρωση της πρώτης δημόσιας δράσης της πρωτοβουλίας  για την  ίδρυση και λειτουργία της ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ -CLUSTER . Η συγκεκριμένη δράση ολοκληρώθηκε με  τις ανοιχτές συναντήσεις στις συγκεκριμένες Δημοτικές Κοινότητες και τη σημαντική συμμετοχή των   αγροτών, κτηνοτρόφων , επαγγελματιών και επιχειρηματιών, που δραστηριοποιούνται στο σύνολο της Αγροδιατροφικής αλυσίδας  στην περιοχή του Δήμου μας .


Οι συναντήσεις αυτές αποτέλεσαν προπαρασκευαστικές δράσεις για τη δημιουργία του δικτύου ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων (cluster) στα όρια του Δήμου Θέρμης. Στο καινοτόμο αυτό συνεργατικό επιχειρηματικό σχήμα, που εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθεια του Δήμου Θέρμης να συμβάλλει καθοριστικά στην τοπική ανάπτυξη, δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι επαγγελματίες, οι επιχειρήσεις και οι φορείς που δραστηριοποιούνται σε οποιοδήποτε από τα στάδια της αγροδιατροφικής αλυσίδας, στον πρωτογενή τομέα, τη μεταποίηση το εμπόριο συμπεριλαμβανόμενης της επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης όλων των προαναφερόμενων σταδίων.

Το δίκτυο Αγροδιατροφικής Σύμπραξης θα επικεντρωθεί:
στην ανάπτυξη συνεργασίας και εταιρικής σχέσης μεταξύ ομοειδών και συμπληρωματικών τοπικών αγροδιατροφικών επιχειρήσεων,
• στη δημιουργία πλαισίου συνεργασίας των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων,
• στον εντοπισμό πεδίων κοινής δράσης και τη διαμόρφωση σχεδίου δράσης,
• στα νομικά πρόσωπα που θα έχουν την αρμοδιότητα του προγραμματισμού και συντονισμού των κοινών ενεργειών ή/και της διασφάλισης των προδιαγραφών,
Τελικός στόχος του δικτύου αγροδιατροφικών επιχειρήσεων θα είναι η δημιουργία ενός “καλαθιού” με τα πλέον χαρακτηριστικά τοπικά αγροδιατροφικά προϊόντα της περιοχής του Δήμου Θέρμης, η από κοινού αντιμετώπιση προβλημάτων που έχουν οι επιχειρήσεις ή οι παραγωγοί σε σχέση με τη διοίκηση και την παραγωγή, το marketing και την εμπορία προϊόντων και υπηρεσιών, την ανάπτυξη καινοτομιών, για την παραγωγή νέων ή βελτιωμένων προϊόντων/υπηρεσιών, τη μεταφορά τεχνολογίας και τη διάχυση της πληροφορίας.

Το βασικό συμπέρασμα των συναντήσεων, ήταν η διαπίστωση του έντονου ενδιαφέροντος για συμμετοχή και στο επόμενο στάδιο του συνολικού  σχεδιασμού, τις επιμορφωτικές δράσεις δηλαδή που θα αφορούν τα υποψήφια μέλη της Σύμπραξης, για την πληρέστερη ενημέρωση και κατανόηση του εγχειρήματος .Οι επιμορφωτικές  δράσεις,στις οποίες  δήλωσε συμμετοχή η πλειοψηφία όσων συμμετείχαν στις ανοιχτές συναντήσεις, θα ξεκινήσουν τον Ιανουάριο του 2019 και το αναλυτικό τους πρόγραμμα θα ανακοινωθεί έγκαιρα.  

 


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο