Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Ενημέρωση|

Στις 20 Δεκεμβρίου 2018, η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου ολοκλήρωσε τις διαδικασίες διαγωνισμού για το έργο «Αποχέτευση ομβρίων Κάτω Σχολαρίου», προϋπολογισμού €1.220.000, με χρηματοδότηση από ίδιους πόρους της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-Αποχέτευσης Θέρμης (ΔΕΥΑΘ).
Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑΘ, κ. Παναγιώτη Πονερίδη, η Διοίκηση της Επιχείρησης ανέθεσε την επικαιροποίηση της μελέτης, που είχε εκπονηθεί από τον πρώην Δήμο Μίκρας, και την προσαρμογή των τευχών της δημοπρασίας στα δεδομένα του νέου νόμου για τις δημόσιες συμβάσεις. Οι Τεχνικές Υπηρεσίες της ΔΕΥΑΘ και του Δήμου, σε συνεργασία, ετοίμασαν τον φάκελο του έργου και, με πολιτική απόφαση της Διοίκησης του Δήμου, προωθήθηκε ο διαγωνισμός με χρηματοδότηση από ίδιους πόρους, αφού κάθε προσπάθεια για ένταξη του έργου σε χρηματοδοτικά προγράμματα απέτυχε.
Οι διαδικασίες του διαγωνισμού έγιναν από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος και, μέχρι τον Μάρτιο του 2019, προβλέπεται να ξεκινήσει το έργο. Σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, κ. Απόστολο Τσολάκη, ο στόχος του έργου είναι διπλός: Από τη μία πλευρά, το έργο στοχεύει στην απομάκρυνση των νερών της βροχής από τις εντός του οικισμού περιοχές και στην αποφυγή τοπικών πλημμυρικών φαινομένων, και από την άλλη, στη συγκέντρωση αυτών των νερών, μέσω δικτύου φρεατίων και αγωγών, στο υφιστάμενο φράγμα. Έτσι, με την ενίσχυση των υδάτινων πόρων του φράγματος, θα υπάρχει επάρκεια για τις αρδευτικές απαιτήσεις του Αγροκτήματος του Κάτω Σχολαρίου.

Το έργο αποχέτευσης των ομβρίων αναλυτικά περιλαμβάνει :

 • συλλεκτήριο αγωγό, μήκους 1.000 μ. (τσιμεντοσωλήνες με εσωτερική διάμετρο από 60 εκ. ως 1,20 μ.), που θα παραλαμβάνει τα όμβρια από τα φρεάτια υδροσυλλογής-κανάλια υδροσυλλογής, καθώς και από δευτερεύοντα αγωγό και θα τα διοχετεύει στο ρέμα που βρίσκεται κατάντη του φράγματος, νότια του οικισμού Κάτω Σχολαρίου.
 • δευτερεύοντα αγωγό, μήκους 300 μ. (τσιμεντοσωλήνας διαμέτρου 60 εκ.).
 • 70 φρεάτια (υδροσυλλογής και επίσκεψης).
 • 2 κανάλια υδροσυλλογής.
 • 37 συνδετήριους αγωγούς (από PVC, εσωτερικής διαμέτρου 40 εκ.), που θα μεταφέρουν την παροχή από τα φρεάτια και τα κανάλια υδροσυλλογής στα φρεάτια επίσκεψης, που θα τοποθετηθούν σε βάθος από 1,50 ως 4,80 μ., και
 • ένα τεχνικό εξόδου, στο σημείο εκβολής του συλλεκτήριου αγωγού στο ρέμα, κατάντη του φράγματος.
  Ο αγροτικός κόσμος της περιοχής, σύμφωνα με τον αμπελουργό Πρόεδρο της Κοινότητας Κ. Σχολαρίου, κ. Νικόλαο Ζήση, αλλά και σύμφωνα με τους παραγωγούς της περιοχής, εκφράζει μεγάλη ικανοποίηση για την εξέλιξη αυτή, αφού αισθάνεται ότι με την ολοκλήρωση του νέου αυτού έργου, θα μπορεί να αναπτύξει με μεγαλύτερη ασφάλεια τις καλλιέργειές του.
  Ο πρωτογενής τομέας και η τοπική οικονομία υποστηρίζονται και ενισχύονται σημαντικά με το παραπάνω έργο.
  Τέλος, υπενθυμίζεται ότι μία πρώτη προσπάθεια ενίσχυσης της αρδευτικής ικανότητας της περιοχής έγινε με την επαναλειτουργία αρδευτικής γεώτρησης στην περιοχή «Θάλασσα» το 2016, με δυνατότητα παροχής 40 κ.μ. την ώρα.

 

 


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Close Search Window